Arrangement

Generalforsamling Region Hovedstaden 2023

Arbejdermusset danner i år rammen for Generalforsamlingen. Traditionen tro kombinerer vi det formelle og det festlige og i år fejrer vi også regionens medlemsjubilarer.

Om arrangementet

Tilmeld dig dette års Generalforsamling (GF23) og få rig mulighed for hygge, netværk og godt samvær med nuværende og måske tidligere kolleger og studiekammerater.

Vi glæder os til at sætte det lokalpolitiske arbejde til debat og give næring til dialog og engagement.

I en tid hvor styrken i fællesskabet er højaktuelt, hvor den danske model og værdien af kollektivet er til debat, er Arbejdermussets smukke sal, en spændende og aktuel ramme for vores arrangement.

Til GF23 sætter vi sammen retningen for de næste 2 års lokalpolitiske arbejde, vi vælger bestyrelse, fejrer vores kollegers 25, 40 og 50 års medlemskab af Danske Fysioterapeuter. Vi får et historisk indblik i arbejderbevægelsen og museet og arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl giver indføring i styrker og svagheder i den danske model og fagbevægelsens brændende platform. https://www.altinget.dk/person/laust-hoegedahl

GF23 er for regionens medlemmer. Når du er tilmeldt GF23, kan du samme dag besøge museet.

Som modtager af jubilæumsnål modtager du en direkte invitation og oplysninger om arrangementet.

Program

Kl. 15:45 Ankomst, kaffe, te og kage

KL.16:00 Oplæg v/ Arbejdermussets venner

Kl. 16:30 GF23

Dagsorden til generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om Regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års aktiviteter
  3. Indkomne forslag
  4. Fremlæggelse af regnskab og budget
  5. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  6. Valg af to kritiske revisorer samt en suppleant blandt foreningens medlemmer i regionen
  7. Evt.

Kl. 18:00 Pause - Generalforsamlingens formelle dagsorden er slut.

Kl. 18:15 Oplæg v/ Laust Høgedahl, Arbejdsmarkedsforsker    

Kl. 19:15 Uddeling af Jubilæumsnåle

Kl. 20:00 Mad og drikke

Forslag til behandling på regionsgeneralforsamlingen skal sendes til bestyrelsen på mail rhs@fysio.dk, senest 1. marts 2023.

Der vil blive taget billeder under arrangementet. Medmindre andet er tilkendegivet, vil din tilmelding blive betragtet som samtykke til at Danske Fysioterapeuter kan bruge billederne af deltagere i regi af Danske Fysioterapeuter på sociale medier hjemmesider og skriftligt materiale.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Tina Kjær Bjerrum

Administrativ konsulent
3341 4648