Arrangement

Kommunalt TR-netværksmøde i Region Hovedstaden

To gange om året afholder Region Hovedstaden heldagsmøder for de kommunale TR i regionen. Møderne er et vigtig middel for at videns dele, søge sparring og udvikle både egne, og andres kompetencer i fællesskab.

Om arrangementet

Dagsorden og program følger snarest.

Det er vigtigt som TR løbende at holde sig informeret om og drøfte Danske Fysioterapeuters politik og aktuelle emner evt. suppleret med undervisning.
Derfor afholder vi to gange årligt et heldagsmøde, hvor TR kan drøfte daglige og generelle problemstillinger i forhold til deres TR-erhverv samt få inspiration til udvikling af hvervet.
Vi sætter fysioterapi på dagsorden til TR-møderne.
Emner der kan drøftes på møderne, er bl.a. bisidderrollen, etiske dilemmaer, TR's eget arbejdsmiljø, lokale forhandlinger, barsel, arbejdsretslige udfordringer og ligebehandlingsloven.
Vi faciliterer med disse møder et rum, hvor TR får kendskab til andre TR’s erfaringer og kompetencer.

Målgruppe

Kommunale TR i Region Hovedstaden

Kontaktperson

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte regionssekretær Yrsa Bom Hansen, rhs@fysio.dk 

Forplejning

Der vil blive serveret frokost, kaffe/te