Arrangement

Medlemsmøde for ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i myndighedsfunktion

Der sættes fokus på fastholdelse af myndighedsansatte, selv-visitation og selvstyrende teams i kommunerne på dette års medlemsmøde for myndighedsansatte i regionen

Om arrangementet

Program

Velkomst 5 min ved planlægningsgruppen

  • Fastholdelse af visitatorer, sagsbehandlere og øvrige ansatte i myndighedsfunktion – Erfaringsudveksling
    Det kan være løn, mulighed for kompetenceudvikling, vilkår som 4. dages arbejdsuge. Mulighed for hjemmearbejde m.v.

Oplæg ved planlægningsgruppen. Maks 5 min. Herefter erfaringsudveksling 20 min. og derefter opsamling i 5 minutter.

Pause - 10 min. Kaffe/te, småkage og lidt frugt.

  • Lettere sagsgange fx quick- skranke for udlevering af hjælpemidler – er der en liste over hvilke mv? Hjælpemiddelcentret i København
  • Erfaringsudveksling

Oplæg maks. 5 min - 20 min drøftelse – opsamling 5 min

  • Selvstyrende  teams –  Julie Fogemann Rudersdal, arbejder i PPR og visiterer til træning

Oplæg 5 min – 20 min drøftelse – opsamling 5 min

Afrunding og ønsker til næste møde i 10 minutter.

Virtuel deltagelse 

Det vil være muligt at tilgå mødet via Teams – angiv det ved tilmeldingen.

Målgruppe

Fysioterapeuter ansat i myndighedsfunktion

Forplejning

Der vil blive serveret frokost, kaffe/te og snacks

Kontaktperson

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte regionssekretær Yrsa Bom Hansen på mail rhs@fysio.dk

Kurset afholdes i samarbejde med Ergoterapeutforeningen og dine data (navn, privat postnr./by, arbejdsplads, e-mail adresse mv.) vil derfor blive udvekslet med dem.

Dine data vil ligeledes blive udvekslet i forbindelse med den efterfølgende evaluering af kurset.