Arrangement

TR-netværksmøde i Region Hovedstaden

To gange om året afholder Region Hovedstaden heldagsmøder for TR i regionen, som er et vigtig middel for at videns dele, søge sparring og udvikle både egne, og andres kompetencer i fællesskab.

Om netværksmødet

Dagsorden og program følger. . .

Det er vigtigt som TR løbende at holde sig informeret om og drøfte Danske Fysioterapeuters politik og aktuelle emner evt. suppleret med undervisning.

Derfor afholder vi to gange årligt et heldagsmøde, hvor TR kan drøfte daglige og generelle problemstillinger i forhold til deres TR-erhverv samt få inspiration til udvikling af hvervet.

Vi sætter fysioterapi på dagsorden til TR-møderne.

Emner der kan drøftes på møderne, er bl.a. bisidderrollen, etiske dilemmaer, TR's eget arbejdsmiljø, lokale forhandlinger, barsel, arbejdsretslige udfordringer og ligebehandlingsloven.

Vi faciliterer med disse møder et rum, hvor TR får kendskab til andre TR’s erfaringer og kompetencer.

Program

Kl. 09.00 – 09.15  Velkommen og morgenmad

Kl. 09.15 – 10.45  Oplæg v. Jens Christian markedschef hos PKA, om TR’s rolle ift.
                                arbejdsmarkedspensionen i PKA – hvad kan man fx sige til en ny kollega, en kollega
                                som arbejder på deltid eller måske en kollega, som nærmer sig pensionsalderen.

Kl. 10.45 – 11.00  Pause

Kl. 11.00 – 12.15  Oplæg om repræsentantskabet. Hvad er det og hvilke forslag skal der drøftes?

Kl. 12.15 – 13.00  Frokost

Kl. 13.00 – 14.00  Gennemgang og drøftelse af den ny TR uddannelse

Kl. 14.00 – 14.15   Pause

Kl. 14.15 – 14.45  Gennemgang og drøftelse af materiale om medlemskab til de studerende

Kl. 14.45 – 15.00   Afslutning
                                Kort orientering om valg til TR-Rådet
                                Emner til næste møde

Målgruppe

Alle TR i Region Hovedstaden

Forplejning

Der vil blive serveret morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe

Kontaktperson

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Charlotte Larsen på mail: charlotte.larsen@kk.dk

Der vil blive taget billeder under arrangementet. Medmindre andet er tilkendegivet, vil din tilmelding blive betragtet som samtykke til at Danske Fysioterapeuter kan bruge billederne af deltagere i regi af Danske Fysioterapeuter på sociale medier hjemmesider og skriftligt materiale.