Arrangement

Tværsektorielt netværk for psykiatri

Netværket er for dig der arbejder med psykiatriske problemstillinger i kommune, praksis, regionalt, på bosteder, etc.

Om arrangementet

I løbet af efteråret har Danske Fysioterapeuters netværkskonsulenter afholdt netværksmøder for psykiatri i alle 5 regioner. Der var stor begejstring for at mødes tværsektorielt, der blev diskuteret og sparret på livet løs og der blev udvekslet erfaringer og metoder.

Netværkskonsulenterne er nu klar med næste tværsektorielle netværksmøde for psykiatri, hvor regionsformanden er inviteret med ift. at give et indblik i 10 års planen for psykiatri.

På netværksmødet bliver der mulighed for:

  • At få indsigt i 10 års planen for psykiatri samt viden om, hvordan den får betydning for dig og dit arbejdsliv
  • At sparre og kompetenceudvikle med andre fysioterapeuter fra din sundhedsklynge omkring sektorovergange
  • At få kendskab og viden om, hvordan andre fysioterapeuter arbejder med psykiatriske problemstillinger
  • At definere, hvad der er meningsfuldt at mødes om i et videre tværsektorielt netværk inden for psykiatri

Program for dagen:

  • Velkomst
  • 10 års planen for psykiatri – oplæg og dialog v/ Regionsformænd
  • Vidensdeling og kompetenceudvikling v/ netværkskonsulenter
  • Definition af det fremtidige netværk

Mødet faciliteres af netværkskonsulenterne. Vi byder på kaffe/the, kage og frugt – evt. madpakke medbringes til fællesspisning fra kl. 12.30 (valgfrit).

Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at der afholdes en landsdækkende netværksdag den 28. april i Kolding. Denne temadag planlægges i samarbejde med Dansk Selskab for Psykiatri og Mental Sundhed. Her vil der være oplæg om den gode sektorovergang, den gode genoptræningsplan samt mulighed for yderligere at danne netværk, f.eks. baseret på specifikke interesse/arbejdsområder. Læs mere og tilmeld dig her

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Ida Jacobsen

Netværkskonsulent
3073 6614

Tina Kjær Bjerrum

Administrativ konsulent
3341 4648