Arrangement

Generalforsamling Region Midtjylland 2023

Kom til generalforsamling i Region Midtjylland, hvor der udover den almindelige generalforsamling vil blive delt jubilæumsnåle ud og være et oplæg ved Emma Holten

om arrangementet

Nu har du mulighed for at tilmelde dig generalforsamlingen i Region Midtjylland, hvor der vil være hygge med nuværende og muligvis tidligere kollegaer eller gamle studiekammerater.

Udover den almindelige generalforsamling får vi besøg af foredragsholder Emma Holten. Emma vil belyse den lønmæssige skævvridning på arbejdsmarkedet særligt inden for omsorg- og velfærdsfagene.

Der vil også blive delt jubilæumsnåle ud til årets 25, 40 og 50-års jubilarer.

Så tag din kollega under armen til en dejlig aften med god mad og socialt samvær.

Program

Kl. 16:00-17:00 Uddeling af jubilæumsnåle

Kl. 17:00-18:00 2-retters middag

Kl. 18:00-18:15 Pause

Kl. 18:15-19:45 Generalforsamling

Kl. 19:45-20:00 Pause

Kl. 20:00-21:00 Oplæg ved Emma Holten

Kl. 21:00-21:05 Farvel og tak for i aften

Dagsorden til generalforsamlingen:

  1. Velkommen
  2. Valg af dirigent
  3. Beretning om Regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års aktiviteter
  4. Indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af regnskab og budget
  6. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  7. Valg af to kritiske revisorer samt en suppleant blandt foreningens medlemmer i region Midtjylland
  8. Evt.

Forslag til behandling på regionsgeneralforsamlingen skal indsendes til regionsbestyrelsen senest 1. marts 2023.

Kontaktperson

Regionssekretær Kamilla Kjærgaard rmj@fysio.dk

Der vil blive taget billeder under arrangementet. Medmindre andet er tilkendegivet, vil din tilmelding blive betragtet som samtykke til at Danske Fysioterapeuter kan bruge billederne af deltagere i regi af Danske Fysioterapeuter på sociale medier hjemmesider og skriftligt materiale.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Tina Kjær Bjerrum

Administrativ konsulent
3341 4648