Webinar

Medlemsmøde før repræsentantskabsmøde

Deltag i dialogen online med din regionsbestyrelse i Region Midtjylland om emnerne til Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde, der afholdes den 27.-29. oktober 2022.

Om onlinemødet

Medlemsmødet for Region Midtjyllands medlemmer forud for repræsentantskabsmødet er din mulighed for at komme i dialog med de repræsentantskabsvalgte i din region samt få et dybere kendskab til nogle af de forslag, der skal tages stilling til.

Forslagsmaterialet vil ligge tilgængeligt på fysio.dk inden mødet, og vi vil gennemgå udvalgte forslag.

Du må som deltager meget gerne komme med ønsker til hvilke forslag, vi skal have dialog om på online-mødet. Send gerne dit ønske til Sanne Jensen på saj@fysio.dk inden mødet.

Du kan altid inde på hjemmesiden se hvilke repræsentanter fra Region Syddanmark, der sidder i repræsentantskabet. Se evt. dette link.

 

Link til online-mødet

Link til mødet sendes til de tilmeldte inden mødets afholdelse.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Sanne Jensen

Regionsformand, Region Midtjylland
2322 9611
Pia Astrup Larsen

Pia Astrup Larsen

Administrativ konsulent
3341 4647