Arrangement

Børneterapeutmøde 2023, Region Nordjylland

Deltag på netværksmøde for ergo- og fysioterapeuter i Region Nordjylland og hør oplæg om lydfølsomhed v/ Institut for Syn og Hørelse, Region Nord.

Om netværksmødet

Program

Kl. 17 – 18.30
Oplæg ved Karen Louise Kvist Hald, Kristine Bjerrum Scharling og Lisbeth Kristensen, Hørekonsulenter for børn 0 – 18 år og for voksne ved Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed.

  • Hvordan fungerer høresystemet – når det fungerer normalt?
  • Hvad er på spil, når man generes af lydfølsomhed?
  • Hvem er i øget risiko for at være generet af lydfølsomhed?
  • Hvordan kan man arbejde med at lindre generne?
  • Hvorledes kan man evt. få hjælp fra Institut for Syn og Hørelse?

Oplægget varer ca. 1 time og herefter er der sat tid af til spørgsmål.

Kl. 18.30 – 19
Pause med sandwich og drikkevarer

Kl. 19 – 21
Ordinært møde med dagsorden, inklusiv kaffe/te og kage

Send punkter til dagsorden

Punkter til dagsorden sendes senest den 23. oktober 2023 til Gitte Binderup, Specialgruppen for Børn og Unge Aalborg kommune, gibi-jv@aalborg.dk.

Inspiration til punkter kunne være:
Spændende litteratur og kurser, erfaring med nye hjælpemidler, faglig sparring eller andet spændende.

Inden mødet må der gerne tænkes over, hvem der vil arrangere næste år.

Målgruppe

Børneterapeuter, der er medlem af Danske Fysioterapeuter eller Ergoterapeutforeningen.

Ergoterapeuter skal tilmeldes sig via etf.dk.

Forplejning

Sandwich og drikkevarer, kaffe/te og kage

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte Anne-Mette Jensen, aje-jv@aalborg.dk, eller Gitte Binderup, gibi-jv@aalborg.dk, Specialgruppen for Børn og Unge Aalborg kommune.

Har du spørgsmål om tilmelding, er du velkommen til at kontakte Gitte Nørgaard Nielsen, gn@fysio.dk.

Der vil blive taget billeder under arrangementet. Medmindre andet er tilkendegivet, vil din tilmelding blive betragtet som samtykke til at Danske Fysioterapeuter kan bruge billederne af deltagere i regi af Danske Fysioterapeuter på sociale medier hjemmesider og skriftligt materiale.

Kurset afholdes i samarbejde med Ergoterapeutforeningen og dine data (navn, privat postnr./by, arbejdsplads, e-mail adresse mv.) vil derfor blive udvekslet med dem.

Dine data vil ligeledes blive udvekslet i forbindelse med den efterfølgende evaluering af kurset.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Gitte Nørgaard

5054 2655