Arrangement

Netværk for fysioterapeuter med interesse for praksissektoren uden ydernummer - Region Nordjylland

Opstartsmøde mhp. at danne et netværk for fysioterapeuter, med interesse for praksissektoren uden ydernummer eller tilknytning til ydernummerklinik.

Om netværksmødet

Er du interesseret i arbejdet i praksissektoren uden tilknytning til en ydernummer klinik?
Så har vi fornøjelsen af at invitere dig til dette opstartsmøde for et nyt netværk i Region Nordjylland.

Opstartsmødet afholdes med formålet at etablere et nordjysk netværk for fysioterapeuter, med interesse i praksissektoren uden tilknytning til et ydernummer eller en ydernummerklinik.

Formålet er at samle fysioterapeuter i Nordjylland, der deler en interesse for faglig udvikling, forretningsmodeller for klinikdrift, politisk indflydelse og andre relevante emner der relaterer sig til dét at være fysioterapeut i praksissektoren uden tilknytning til et ydernummer. Vi vil have en åben dialog om, hvad I ser som de vigtigste emner, faglige udfordringer og interesseområder, som dette netværk skal arbejde med i fremtiden. Jeres deltagelse og input vil derfor være afgørende for at skabe et meningsfuldt og givende netværk i Region Nordjylland.

Regionsbestyrelsesmedlem Mette Villadsen, fysioterapeut Michael Møller Nielsen og Regionsformand Gitte Nørgaard, har inviteret netværkskonsulenten i Nordjylland til at introducere idéen og vejlede os om opstart og drift af et sådant netværk.

På dagsordenen for mødet vil være

  • Præsentation af formålet med netværket
  • Oplæg fra Jonathan Henig om netværksopbygning og drift
  • Diskussion om kommende møder, emner og struktur for netværket
  • Identifikation af tovholdere til at planlægge og afholde kommende møder

Deltager du i opstartsmødet får du

  • Mulighed for at være en del af et netværk med andre ligesindede: Deltag i et dedikeret fællesskab af fysioterapeuter i Nordjylland, der deler samme interesse for faglig udvikling og/eller klinikdrift uden tilknytning til ydernumre.
  • Indsigt og inspiration: Få indblik i, hvordan andre fysioterapeuter navigerer i praksissektoren uden ydernumre
  • Mulighed for at påvirke og forme netværket: Dine tanker og ideer om struktur, mødeemner og netværksaktiviteter vil være med til at forme dette netværk og dets fremtidige retning.

Målgruppe

Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan deltage. Arrangementet er målrettet fysioterapeuter, der arbejder i (eller har interesse for) praksissektoren uden tilknytning til ydernummer eller ydernummerklinik

Forplejning

Der serveres kaffe/te og kage

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Regionsformand Gitte Nørgaard: gn@fysio.dk

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Gitte Nørgaard

5054 2655

Tina Kjær Bjerrum

Administrativ konsulent
3341 4648