Arrangement

TR-netværksmøde i Region Nordjylland

Kom til TR-netværksmøde i Region Nordjylland, hvor du kan få sparring med dine kollegaer om TR-rollen.

om netværksmødet

Hvis du er tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant i Region Nordjylland, så kom til TR-netværksmøde den 6. maj 2024 i Aalborg.

Formålet med TR-netværksmøderne er at TR kan drøfte aktuelle problemstillinger med kollegaer, som står i samme situation. Møderne er et dagsarrangement, hvor man vil få en masse nyttig viden og inputs, der gør hverdagen som tillidsrepræsentant nemmere og bedre.

Udover faglige og professionelle inputs vil der også være mulighed for at sparre med andre tillidsrepræsentanter.

Det er TR, der på skift planlægger møderne.

Deltagere kan sende punkter til dagsordenen til planlæggerne. Dagsorden udsendes en uge før mødet.

Forplejning

Der bydes på morgenkaffe fra kl. 8.30.

Kontakt / Planlæggere:

Vibe Morell Liljendal, vimm-aeh@aalborg.dk
Randi Tværgaard Sørensen, rts-aeh@aalborg.dk

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Tina Kjær Bjerrum

Administrativ konsulent
3341 4648