Arrangement

Fysioterapi til etniske patienter med traumer

Få viden om kultur, mulighed for at anerkende og værdsætte mangfoldigheden i forskellige samfund og forstå, hvordan forskellige kulturelle normer og værdier kan påvirke menneskers liv og oplevelser.

Om arrangementet

Kefaia Ali er fysioterapeut på Hvidovre hospital og har i flere år arbejdet med traume patienter og flygtninge.

Med stor viden om kultur, traumatisk flygtningestatus og seksuelle overgreb forstår hun at perspektivere de komplekse udfordringer, som etniske minoriteter kan stå over for. De kan være særligt sårbare pga. kulturelle barrierer, sprogbarrierer, manglende adgang til støttesystemer og frygt for stigmatisering.

Kefaia Alis oplæg vil hjælpe dig til at blive mere opmærksom på de traumatiske oplevelser, som flygtninge kan have gennemgået under flugten fra deres hjemland, og du vil blive i stand til at forstå, at disse traumer kan have langvarige virkninger på flygtninges mentale og fysiske helbred samt deres evne til at tilpasse sig i et nyt land. 

Denne forståelse og bevidsthed kan samtidig hjælpe med at fremme, at der er passende støtte og ressourcer tilgængelige for målgruppen.

Målgruppe

Medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Uanset om du arbejder med psykiatri, gyn-obs eller generel træning af patienter med anden etnisk baggrund, får du noget med hjem, så oplægget er relevant for alle fysioterapeuter.

Forplejning

Der serveres kaffe, the og et let aftentraktement.

Kontakt

Ann Louise Lundahl Wilki, allw@fysio.dk

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Pia Astrup Larsen

Pia Astrup Larsen

Administrativ konsulent
3341 4647