Arrangement

Regional fagdag: Kan sundhed være andet end fravær af sygdom?

Social ulighed og sundhedsadfærd. Hvilken rolle spiller vi som sundhedsformidlere? Kan sundhed ses som en social markør? Hør mere og deltag i debatten på den regionale fagdag i Region Syddanmark.

Om arrangementet

Hvem har mest ret til sundhed, og hvem får den gode behandling? Kan sundhed ses som en social markør, og hvordan passer vi på os selv i rollen som ildsjæle i sundhedsformidling? Hør mere og deltag i debatten på den regionale fagdag i Region Syddanmark.

Årets regionale fagdag har fokus på "ulighed i sundhed" ud fra flere perspektiver:

  • På forforståelsen og relationen mellem fysioterapeuten og modtagere af vores ydelser
  • På de ressourcesvage som er i risiko for at blive overset i vores sundheds- og velfærdssystem
  • På søvn som et basalt behov, og en forudsætning for at man er i stand til at indgå i et rehabiliterende forløb, og til sidst vores tilgang til sundhed

Der er fokus på, hvordan vi forbliver langtidsholdbare og engagerede.

Vi glæder os meget til at se jer.


Program

13.15 - 13.45: Ankomst og registrering – the/kaffe og kage

13.45 - 14.00: Velkomst og introduktion til dagen v. regionsformand Brian Errebo-Jensen

14.00 - 14.45: Den professionelle relation, v. Charlotte Glintborg

Blinde vinkler hos fagprofessionelle i arbejdet med socialt udsatte er fokus i oplægget af Charlotte Glintborg, lektor i rehabiliteringspsykologi, Aalborg Universitet

Oplægget vil adressere, hvad der er svært i relationer med borgere. Ikke alt handler om, hvordan vi rent fagligt kan håndtere en borger, men også om vores egen tilgang i relationen, og hvordan vi møder det andet menneske (ud fra vores egne vilkår og forståelse).

14.45 - 15.30: Social ulighed og sundhedsadfærd, v. Morten Sodemann

Professor og overlæge Morten Sodemann har et særligt blik for en sårbar og svag patientgruppe, som ofte bliver glemt i sundhedsvæsenet. Med sit dybe sociale engagement har Morten Sodemann fået sat indvandrere med sundhedsproblemer på den sundhedspolitiske dagsorden, blandt andet ved at deltage aktivt i den offentlige debat om indvandreres sundhed og sygdom.

Morten Sodemann har som professor i indvandrermedicin og global sundhed ved Syddansk Universitet været primus motor bag etableringen af Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, som han i dag også er leder af.

15.30 - 15.45: Biopause

15.45 - 16.30: Paneldebat

Moderator i paneldebatten vil være Jesper Lundorf 

16.30 - 17.15: Middag

17.15 - 18.00: Søvnens betydning for sundhed, v. Mikael Rasmussen

Mikael Rasmussen har specialiseret sig i stress, trivsel, psykisk arbejdsmiljø og ikke mindst søvn og dens betydning for sundhed og trivsel. Hans mission er at få danskerne til at sove bedre. Kendskabet til kostens samt motionens betydning for vores helbred og livskvalitet er stort i den danske befolkning, hvorimod viden om søvnen kan ligge på et meget lille sted.

Videnskaben er ikke i tvivl om, at søvn er en fysiologisk nødvendighed for alle levende væsener. Søvn har afgørende betydning for kroppens genopbygning, og mangel på søvn kan påvirke både immunforsvar og kognitive funktioner som hukommelse og indlæring.

Underviser inden for psykisk arbejdsmiljø, søvnvejleder, og medforfatter til bogen “Sov godt hele natten” (Gyldendal, 2010)

18.00 - 18.45: Tænd ildsjælen og sæt fut i folk, v. Tommy Krabbe

Hvad er en ildsjæl? Hvilke typer er der? Hvad får vi ud af, at være ildsjæle? Hvordan får vi andre op af hængekøjen? Hvordan siger ildsjælen ”nej” uden at få dårlig samvittighed? Hvordan undgår ildsjælen at brænde ud? Find inspiration til motivation, trivsel, arbejdsglæde, stress, psykisk velbefindende, kommunikation, work-life balance, ledelse, samarbejde og det at gøre en positiv forskel.

Tommy Krabbe er cand.mag. i interpersonel psykologi, med erfaring som underviser og projektleder med særligt fokus på at skabe bedre vilkår i udsatte bolig områder. Forfatter til bøgerne ”Ildsjælenes bog”, ”Få succes som voksen”. Kommende udgivelse bliver ”Nysgerrighed er svaret”.

18.45 - 19.00: Biopause

19.00 - 19.45: Paneldebat

Moderator vil være Jesper Lundorf, som er tidligere livvagt hos politiets efterretningstjeneste, hvor han bl.a. passede på både Dronningen og Kronprinsen. Jesper er flittig brugt som konferencier. Han har politisk tæft, skarphed samt den kant, der skal til for at flytte et møde til en uforglemmelig oplevelse.

19.45 - 20.00: Farvel og tak for i dag

Download plakat for fagdag 2021

Kontakt

Har du spørgsmål til fagdagen, så kan du kontakte bestyrelsesmedlem i Danske Fysioterapeuter, Region Sydanmark, Rikke Kruse på rikke.kruse@rsyd.dk

På Danske Fysioterapeuters kurser følger vi sundhedsmyndighedernes covid-19-retningslinjer, der skal forebygge spredning af smitte.

Har du covid-19-lignende symptomer, også i mild grad, skal du blive hjemme.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Rikke Kruse

Bestyrelsesmedlem Region Syddanmark

Tina Kjær Bjerrum

Administrativ konsulent
3341 4648
Pia Astrup Larsen

Pia Astrup Larsen

Administrativ konsulent
3341 4647