Arrangement

Netværk for fysioterapeuter, der arbejder indenfor ældreområdet på FYN

Tovholderne fra Assens og Fåborg-Midtfyn inviterer til forårsmøde med fokus på Den gode genoptræningsplan og det gode tværsektorielle samarbejde

Om netværket

Dagens faglige oplæg er med Udviklingsfysioterapeut Martin Skrostrup-Nielsen fra OUH Svendborg, Afd G. Martin holder oplæg om hverdagen på Afdeling G, Den gode genoptræningsplan og hvordan sygehuset ser muligheder ift. tværsektorielle samarbejde.

Efter oplægget deler vi os i mindre grupper og deler gode ideer og erfaringer ift. at styrke det tværsektorielle samarbejde.

Program

Kl. 12.30
Mulighed for at spise medbragt madpakke og få uformel sparring med kollegerne

Kl. 13 - 13.15
Velkomst og navnerunde

Kl. 13.15 - 14.15
Fagligt oplæg og dialog: ”Den gode genoptræningsplan og det gode tværsektorielle samarbejde”
v/ udviklingsfysioterapeut Martin Skrostrup-Nielsen, OUH Svendborg, afd. G

Kl. 14.15 - 14.30
Kaffepause

Kl. 14.30 - 15.30
Gruppeinddeling ift. sparring og erfaringsudveksling (f.eks. ift. konkrete arbejdsgange)

Kl. 15.30 - 16
Opsamling og evaluering
Fastlæggelse af tovholder for næste møde

Forplejning

Der vil være kaffe og kage til mødet

Målgruppe

Netværket er for medlemmer af Danske Fysioterapeuter

Kontaktperson ift. netværksmødet

Fysioterapeut Pia Holm Huth, pihu@fmk.dk, tlf. 7253 6373

Kontaktperson ift. netværk generelt

Lene Lebech, netvaerk@fysio.dk

 

Ved tilmelding til netværksarrangement accepterer du samtidig, at dine data (navn, arbejdsplads, e-mail) vil blive udvekslet med deltagerne i netværket.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage ved at afmelde dig netværketsarrangementet.

Se oversigt over alle eksisterende netværk for fysioterapeuter

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616