Arrangement

Regionalt AMR-møde 2024 København

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen inviterer til møde for arbejdsmiljørepræsentanter.

Om kurset

Så er det tid til, at I, arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), mødes igen. Det sker i april 2024, hvor Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter afholder fem regionale AMR-møder og du er hermed inviteret.

Kom og få inspiration til dit arbejdsmiljøarbejde gennem oplæg om den nyeste udvikling på arbejdsmiljøområdet, samt videndeling fra de andre deltagende AMR’ere. Endvidere er dagen en glimrende lejlighed til, at du får udvidet dit netværk indenfor arbejdsmiljø.

Årets temaer

Hovedindholdet på dette års regionale AMR-møder er:

 • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
  Den femte vejledning til bekendtgørelsens om psykisk arbejdsmiljø er færdig. Den præsenterer vi på mødet, hvorefter I får mulighed for at drøfte, hvordan den kan understøtte jeres arbejdsmiljøarbejde.
 • Følelser på job
  I forlængelse af ovenstående vejledning, vil vi præsentere og afprøve en række materialer fra BFA, der skal hjælpe medarbejderne med at håndtere svære følelsesmæssige dilemmaer i arbejdet med mennesker. Materialerne er skrevet ind som relevante værktøjer i vejledningen.
 • Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde
  Den 1. februar 2024 trådte der en ny bekendtgørelse i kraft om systematisk arbejdsmiljøarbejde i kraft. Kom og hør mere om, hvad den har af betydning for jeres arbejdsmiljøarbejde.
 • Status og orientering på OK 24 på det offentlige område
  Vi forventer, at der er et forlig på det offentlige område og vil fremlægge resultaterne på arbejdsmiljøområde.

Dagen vil være en blanding af oplæg fra underviserne med efterfølgende diskussioner og/eller gruppearbejde, så vi sikrer, at du bliver klædt så godt på til dit videre arbejdsmiljøarbejde.

Målgruppe

AMR (medlem af Danske Fysioterapeuter eller Ergoterapeutforeningen)

Ergoterapeuter skal tilmeldes via Ergoterapeutforeningen.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen for alle møder er søndag d. 25. februar 2024

Du modtager deltagerlisterne ca. 1 uge inden mødet.

OBS – Ingen lønrefusion

Der gives ikke lønrefusion fra Danske Fysioterapeuter.

Transportgodtgørelse:

Al transport med rejseudgifter i Danske Fysioterapeuter regi skal ske med økonomisk laveste omkostninger for foreningen. Transporten kan således foregå med offentlige transportmidler, med fly eller i bil. Mht. kørsel i bil gælder dog nedenstående retningslinjer:

 • Kørsel i egen bil refunderes som udgangspunkt kun ved samkørsel med andre kursus-/mødedeltagere. I disse tilfælde ydes godtgørelse svarende til højeste takst i statens cirkulære om satsregulering.
 • Hvis man ønsker at køre i egen bil, selvom der er et billigere alternativ, og selvom samkørsel ikke er mulig, refunderes et beløb svarende til billigste transportmulighed.

Danske Fysioterapeuters retningslinjer vedr. rejseudgifter mv. samt vejledning til brug af app'en Acubiz findes her.

Tjenestefri:
HUSK, at søge din arbejdsgiver om tjenestefri med løn. Der gives ingen lønrefusion fra Danske Fysioterapeuter.

Kurset afholdes i samarbejde med Ergoterapeutforeningen og dine data (navn, privat postnr./by, arbejdsplads, e-mail adresse mv.) vil derfor blive udvekslet med dem.

Dine data vil ligeledes blive udvekslet i forbindelse med den efterfølgende evaluering af kurset.

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Sannie Jørgensen

Forhandlingskonsulent
3341 4657
Susanne Kærgård Wyniger

Susanne Kærgård Wyniger

Administrativ konsulent
3341 4681