Respirationsfysioterapi

Lær om de nyeste undersøgelses- og behandlingsmetoder indenfor respirationsfysioterapien og få konkrete værktøjer til behandling af dine patienter, hvad enten du arbejder på hospital, i kommune eller på klinik.
26. Aug Mandag

Om kurset

Formålet med kurset er at give deltageren en opdateret viden samt konkrete redskaber til at varetage respirationsfysioterapi til forskellige patientgrupper.

For at få et optimalt udbytte lægges der vægt på, at du deltager aktivt i diskussionerne både i forbindelse med præsentation af cases og under gruppearbejdet.

 

Indhold

 • Hvad er respirationsfysioterapi?
 • Den fysioterapeutiske undersøgelse
 • Teknikker til sekretmobilisering, dyspnøkontrol og til at påvirke lungevolumen
 • Lungernes anatomi og respirationsfysiologi – herunder ventilation/perfusion, distribution, statisk lungevolumen samt muskelarbejde
 • Sygdomslære: Patologi, respirationssvigt, hypoxisk/hyperkapnisk, obstruktiv/restriktiv lungefunktion, KOL, astma samt akutte lungetilstande (pneumoni, lungeødem, lungestase, atelektase)
 • Spirometri
 • Respirationsfysioterapi, metoder og evidens
 • Tre workshops: PEP, CPAP samt lejring og sekretmobilisering
 • Introduktion samt afgrænsning af hjemmeopgave mellem modul 1 og 2
 • Fremlæggelse af hjemmeopgave
 • Fordybning i brug af lejring, stillingsændringer samt metoder til sekretmobilisering
 • Teori og praksis

 

Se hele programmet her 

Form

Du skal forvente at forberede dig til kurset og løse en hjemmeopgave mellem modul 1 og modul 2.

I forbindelse med hjemmeopgaven kommer du til at arbejde med teknikker med udgangspunkt i refleksioner fra undervisningen på modul 1. Du kan selv vælge emne for din opgave.

Afgrænsning af opgaven samt fremlæggelse foregår i tre grupper á 8 deltagere. Hver gruppe har tilknyttet en tutor, som støtter og giver feedback.

Forberedelse og hjemmeopgave er estimeret til 8 timer.

  

Undervisere

Ejvind Frausing Hansen, ledende overlæge, dr.med., Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Universitetshospital

Barbara Christina Brocki, fysioterapeut, ph.d., Aalborg Universitetshospital

Linette Marie Kofod, fysioterapeut, MR, Hvidovre Universitetshospital

Lue Katrine Drasbæk Philipsen, fysioterapeut, Dansk BørneLunge Center, Rigshospitalet

Sine Secher Mortensen, specialeansvarlig fysioterapeut, Regionhospitalet
Hammel Neurocenter 

 

Målgruppe

Fysioterapeuter

 

Udbydere

Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi og Danske Fysioterapeuter.

      

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Susan Kranker

Uddannelseskonsulent
3341 4650
Pia Astrup Larsen

Pia Astrup Larsen

Administrativ konsulent
3341 4647