Kursus

Sæt TR-rollen i spil, april og maj 2024

Kom godt fra start som nyvalgt tillidsrepræsentant og bliv klædt på til at navigere i din nye rolle. Lær, hvilke rammer du skal agere indenfor og hvilke muligheder du har for at have indflydelse på arbejdsforholdene som tillidsrepræsentant.

Om kurset

Omdrejningspunktet på kurset er din rolle som tillidsrepræsentant, og de rammer du kan og skal agere indenfor.
Du får et godt fodfæste og et indblik i de mange muligheder for indflydelse på arbejdsforholdene, du har som tillidsrepræsentant.

På kurset vil vi arbejde med:

 • Dig som TR: Din TR-rolle formes ud fra medlemmers, lederes og Danske Fysioterapeuters forventninger til dig – og omvendt.
 • Dine opgaver som TR: Hvordan håndterer du f.eks. lønforhandlinger, besparelser, psykisk arbejdsmiljø og hvervning af uorganiserede kolleger?
 • Regler og vilkår: Hvad er dine rettigheder og pligter som TR?
 • Arbejdsmarkedet: Hvordan er arbejdsmarkedet organiseret? Hvilke love og regler skal du kende? Introduktion til overenskomstsystemet.
 • Netværk: Hvordan får du et godt TR-netværk, og hvad kan du bruge det til?
 • Indflydelse: Hvordan kan du bruge MED/SU?
 • Kommunikation: Introduktion til kommunikation og assertion. Hvordan fremlægger du en sag, så medlemmerne/ledelsen lytter?
 • Politisk arbejde: Introduktion til og diskussion af Danske Fysioterapeuters politikker. Hvordan kan du arbejde politisk?

 

 

Hvad får du med hjem?

Efter kurset er du i stand til at forme din rolle som tillidsrepræsentant i samspil med dine kolleger, ledelsen og Danske Fysioterapeuter. Du kan sætte rollen i spil i forskellige situationer, og du ved mere om, hvornår og hvordan du kan handle.

Efter kurset:

 • Kender du grundlaget for tillidsrepræsentanter og deres hverv
 • Har du fået inspiration til aktivt at indgå i relevante netværk
 • Kender du de mest relevante informationskilder
 • Er du introduceret til de grundlæggende regler, der gælder på arbejdsmarkedet, og kan anvende din viden på et grundlæggende niveau
 • Har du fået inspiration til at søge indflydelse på arbejdspladsens forhold med udgangspunkt i arbejdspladsens liv og medlemmernes interesser
 • Har du fået et indblik i, hvordan Danske Fysioterapeuter arbejder politisk og din rolle i den forbindelse.

 

Målgruppe

Kurset retter sig mod nyvalgte tillidsrepræsentanter og -suppleanter.

Prioriteringsrækkefølge:
’TR’ og ’TR-suppleant med TR fra anden faggruppe’ prioriteres lige og efter først-til-mølle princippet.

Hvis der ved tilmeldingsfristen er ledige pladser, tilbydes 'TR-suppleant med fysioterapeut-TR' at deltage.

 

Undervisere

 • Allan Visborg Andreasen, Chef for politik, profession og kommunikation, Danske Fysioterapeuter
 • Helge Sørensen, Forhandlingskonsultent, Danske Fysioterapeuter
 • Sannie Jørgensen, Forhandlingskonsulent, Danske Fysioterapeuter
 • Repræsentant fra TR-rådet

 

 

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Sannie Jørgensen

Forhandlingskonsulent
3341 4657

Helge Sørensen

Forhandlingskonsulent
3341 4604
Pia Astrup Larsen

Pia Astrup Larsen

Administrativ konsulent
3341 4647