Arrangement

TR-netværksmøde i Region Nordjylland

Kom til TR-netværksmøde i Region Nordjylland, og få sparring med dine kollegaer om TR-rollen.

Om netværskmødet

Hvis du er tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant i Region Nordjylland, så kom til TR-netværksmøde den 21. november 2023 i Aalborg.

Formålet med TR-netværksmøderne er at TR kan drøfte aktuelle problemstillinger med kollegaer, som står i samme situation. Møderne er et dagsarrangement, hvor du får en masse nyttig viden og inputs til at gøre hverdagen som tillidsrepræsentant nemmere og bedre.

Udover faglige og professionelle inputs vil der også være mulighed for at sparre med andre tillidsrepræsentanter.

Det er TR der på skift planlægger møderne.

Deltagere kan sende punkter til dagsordenen til planlæggerne. Dagsorden udsendes en uge før mødet.

Forplejning

Der er morgenkaffe fra kl. 8.30.

Kontaktpersoner

Marianne Trudslev marianne.trudslev@hjoerring.dk og Vibe Morell Liljendal  vimm-aeh@aalborg.dk