Overgangsordning frem til 31. december 2020

Overgangsordningen til godkendelse som certificeret kliniker eller specialist er specielt til specialister godkendt i den gamle ordning og fysioterapeuter, der har igangsat et uddannelsesforløb med henblik på godkendelse i den gamle ordning.

Til og med 31. december 2020 gælder en overgangsordning, hvor godkendelse af specialisering på de to niveauer kan ske på særlige vilkår.

Overgangsordningen er særligt henvendt til specialister godkendt i den gamle ordning samt til fysioterapeuter, der har igangsat et uddannelsesforløb med henblik på godkendelse i den gamle ordning. 

Specialisters godkendelse i den gamle specialiseringsordning gælder fortsat for syv år fra godkendelsestidspunktet. Overgangsordningen er således blot en mulighed for allerede godkendte specialister til at overgå til den nye ordning på særlige vilkår.

Som led i overgangsordningen gælder det, at:

  • Der kan dispenseres fra kravet om en relevant master- eller kandidatuddannelse for allerede godkendte specialister, såfremt man kan dokumentere, at man påbegynder en master eller kandidatuddannelse snarest.
  • Der kan dispenseres fra kravet om supervision for opnåelse af titlen som certificeret kliniker.
  • Der kan dispenseres, således at der indgår supervisionstimer, der ligger mere end syv år tilbage

Dispensation gives på baggrund af en konkret individuel vurdering i specialiseringsrådet.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om tre års specialerelevant erhvervserfaring indenfor de sidste syv år, ligesom der ikke kan dispenseres for kravet om specialerelevant efteruddannelse.

Senest et år inden overgangsordningen udløber, vil der blive taget initiativ til en evaluering af den nye ordning i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber. 

Del eller udskriv artiklen