Faglige værktøjer

På fysio.dk har du adgang til en række faglige værktøjer, der kan være med til at kvalificere dit arbejde - bl.a. måleredskaber, kliniske retningslinjer og afhandlinger.

Test og måleredskaber

Test og måleredskaber bruges i den fysioterapeutiske praksis til at undersøge, om der er sket en ændring i patientens tilstand over tid. Ved hvert måleredskab finder du en kort beskrivelse, hvorfra der linkes til en testmanual, der trin for trin angiver, hvordan måleredskabet anvendes.

Gå til måleredskaber

Kliniske retningslinjer

Med kliniske retningslinjer får du en række faglige evidensbaserede anbefalinger til den kliniske praksis. I en større rapport kan du finde baggrunden for anbefalingerne og den litteratur, der ligger til grund for retningslinjerne. Du kan også downloade retningslinjerne i kort form. Vi vejleder gerne dig og din arbejdsplads, når de kliniske retningslinjer skal implementeres i hverdagen.

Gå til kliniske retningslinjer

Afhandlinger

Du har også adgang til en stor samling af ph.d.-, kandidat- og masterafhandlinger skrevet af fysioterapeuter. Dem kan du søge inspiration i, når du selv skal skrive opgaver og lave projekter. Hvis du har gennemført en videregående uddannelse, opfordrer vi dig til at indsende din afhandling og på den måde bidrage til videndeling.

Gå til afhandlinger