Listen er filtreret — Nulstil valg
 • Bachelorprojekt giver genlyd

  Tre fysioterapeuter har med deres bachelorprojekt været med til at dokumentere effekten af en træningsøvelse - og ikke mindst har de fået studiet publiceret i et anset videnskabeligt tidsskrift.

 • Det er blevet lettere at sige fra

  Der er sket meget på området vedrørende sundhedsforsikringer i 2015.

 • Politik ·

  Mere fleksible regler for supplerende dagpenge

  En ny aftale betyder, at ledige fremover får bedre og mere fleksible genoptjeningsmuligheder. Positivt, mener FTF, der dog finder det ærgerligt, at aftalen ikke indeholder en forenkling af systemet.

 • Politik ·

  Ledernes stemme skal styrkes

  Lederne skal stå stærkere i den private og offentlige sektor. Det er baggrunden for, at FTF har nedsat et lederråd. Ledende fysioterapeut Lisbeth Schrøder repræsenterer Danske Fysioterapeuter i lederrådet.

 • Ny status på fysioterapi til skizofreni

  Fysioterapeutiske indsatser som kropsterapi, superviseret fysisk aktivitet og rehabilitering kan bidrage til mindsket somatisk sygdom og nedsat overdødelighed hos patienter med skizofreni.

 • Nedlæggelse af barselsfond rammer fysioterapeuter

  Regeringen vil aflive barselsfonden for selvstændige, selvom den kun har eksisteret i kort tid. Helt forkert vej at gå, mener Danske Fysioterapeuter.

 • Kliniske retningslinjer på din arbejdsplads

  Lær at arbejde med kliniske retningslinjer. Bestil et kort introduktionsmøde til din arbejdsplads, og lad ledere, udviklings- og implementeringsansvarlige komme på kursus. Tilbuddene er gratis og pladserne besættes efter først-til-mølle-princippet.

  5
 • Min Baby, nu også med fysioterapeuter

  Fremover kan småbørnsforældre få bedre hjælp til at stimulere babyens motorik. Danske Fysioterapeuter har udviklet en række øvelser til den populære sundhedsapp Min Baby.

 • Leder: Del din viden og få indflydelse

  Danske Fysioterapeuter søger nye medlemmer til det tværsektorielle lederråd, der skal sikre et kvalificeret ledelsesperspektiv på foreningens arbejde og tilbud.

 • Kun få studier har undersøgt træning til hofteartrose

  Vi mangler i dag viden om, hvilken træning og anden ikke-operativ behandling, der har bedst effekt, når det handler om at bedre funktion og nedsætte smerter hos patienter med hofteartrose. Seminaret "Science in action" på Syddansk Universitet havde i sidste uge fokus på hofteartrose og –impingement.

  1
 • Undersøgelse af manipulationsbehandling

  Sundhedsstyrelsen undersøger, hvem der må udføre manipulationsbehandling. Fysioterapeuter bør fortsætte med at behandle, som de plejer, mens undersøgelsen står på.

 • Genoptræningsplaner i psykiatrien

  Fysioterapeuter fra alle sektorer mødtes i Odense til temadag om psykiatrien. Især udfordringerne med genoptræningsplaner fyldte meget, men samtidig var optimismen stor.

 • To test forudsiger funktionsevne

  Den ældre medicinske patient er ofte svag ved indlæggelsen. Test af evnen til at rejse-sætte-sig og ganghastighed ved indlæggelsen kan forudsige yderligere svækkelse 30 dage efter udskrivelsen.

 • Regeringen genindfører suppleringsuddannelse med brugerbetaling

  Universiteterne får igen mulighed for at kræve, at professionsbachelorer gennemfører suppleringskurser for at blive optaget på en kandidatuddannelse. Helt urimeligt, mener Danske Fysioterapeuter.

 • Finanslov: Hurtigere udredning er ikke nok

  Regeringen har aftalt med Danske Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti at afsætte 300 millioner kroner til hurtig udredning og behandling. Det er fint med flere midler, men det er afgørende at undgå unødige operationer, mener Danske Fysioterapeuter.

Se flere