Hård konditionstræning mindsker symptomer ved demens

Hård konditionstræning mindsker nogle af de hyppige symptomer ved Alzheimers sygdom og demens. Det viser et nyt dansk forskningsprojekt, hvor demente trænede på motionscykler. Ph.d.-studerende, fysioterapeut Nanna Aue Sobol og lektor, fysioterapeut Nina Beyer har stået for test og træningsprogram.
Mennesker med demens og Alzheimers sygdom har god effekt af hård konditionstræning (arkivfoto; Thinkstock).

Bedre hukommelse og en bedre koncentrationsevne er blot to af flere positive effekter af moderat til hård konditionstræning til mennesker med demens og Alzheimers sygdom. 200 ældre demente borgere fra hele landet har været med i et studie, der har undersøgt effekten af moderat til hård konditionstræning.

Nationalt Videnscenter for Demens har gennemført studiet sammen med Forskningsenheden ved Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg Hospital og otte demensklinikker. Det er det første store studie af sin art i verden og har været omtalt de seneste dage i aviser og på tv.

Studiet har vist, at træningen har en positiv effekt både på fysiske og psykiske symptomer, der er almindelige hos mennesker med demens og Alzheimers sygdom.

Ældre trænede på motionscykel

200 patienter mellem 50 og 90 år blev randomiseret til træningsgruppe og kontrolgruppe. Træningsgruppen trænede to gange om ugen i 16 uger på motionscykel. Træningen foregik på hold og var superviseret af fysioterapeuter. I løbet af de fire måneder træningen varede, kunne forskerne se en stigning i forekomsten af psykiske symptomer i kontrolgruppen, samtidig med at de så et fald i træningsgruppen.

Træningsgruppen var efter træningsperioden mindre irritable, mindre deprimerede og urolige og havde forbedret koncentrationsevnen. Desuden var de blevet bedre til at multitaske og havde fået en større tiltro til sig selv.

”Det har betydning for, hvordan de enkelte mestrer dagligdags aktiviteter, og det har formentlig også betydning i forhold til at forebygge fald”, siger fysioterapeut, ph.d. og lektor Nina Beyer fra Forskningsenheden ved Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg Hospital i en pressemeddelelse.

Hun er sammen med ph.d.-studerende Nanna Aue Sobol ansvarlig for indholdet i træningen og for de fysiske test af deltagerne.

Det er ifølge Nanna Aue Sobol vigtigt, at fysioterapeuter står for træningen. "For det første er der mange af deltagerne, der havde andre sygdomme, der skulle tages hensyn til, for det andet ved fysioterapeuten, hvordan skaderne forebygges", siger Nanna Aue Sobol til fysio.dk.

Lavt frafald

Der var i studiet et meget lavt frafald fra træningen, hvilket understreger, at træningen ikke er forbundet med større gener eller bivirkninger hos demente.

Erfaringerne er, at patienterne har været glade for træning, og at den blev prioriteret højt hos patienter og pårørende. Projektet viser også, at deltagerne kan komme i rigtig god fysisk form.

”De gennemfører ret hard core konditionstræning, hvor de er oppe på 70-80 % af deres maksimale puls og ikke kan føre en samtale. Og vores målinger viser, at deres kondition ligger rigtig flot”, fortæller Nina Beyer på Bispebjerg Hospitals hjemmeside.

Mange af deltagerne er blevet så glade for træningen, at de gerne vil fortsætte, men det vanskeligt, for der mangler træningstilbud til denne gruppe patienter, siger Nina Beyer.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar