Mindfulness-baseret terapi mindsker smerter efter behandling for brystkræft

1 ud af 5 kvinder behandlet for brystkræft har vedvarende smerter efter behandlingen. Psykologisk behandling i form af mindfulness kan mindske smerterne og forbedre livskvaliteten hos disse kvinder.
Nyt dansk studie har fået gode resultater med at tilbyde mindfulness-baseret terapi til kvinder med smerter efter brystkræftoperation.

Kvinder med smerter efter behandling for brystkræft kan have gavn af at deltage i et forløb med Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT). Det viser et forskningsprojekt fra Enhed for Psykoonkologi & Sundhedspsykologi (EPoS), Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Næsten 5.000 kvinder i Danmark rammes hvert år af brystkræft, og mange af dem lider af smerter flere år efter, at behandlingen er afsluttet.

En undersøgelse fra EPoS viste, at cirka hver femte kvinde oplevede smerter næsten dagligt eller flere gange dagligt 7-9 år efter deres brystkræftoperation. Nogle af disse senfølger behandles af fysioterapeuter med manuelle behandlinger som forskydelighedsbehandling, arvævsbehandling og lymfødembehandling.

Ny måde at forholde sig til smerterne på

I alt 129 kvinder, som havde vedvarende moderate eller svære smerter efter deres brystkræftbehandling, deltog i et randomiseret-kontrollet effektstudie. Kvinder i interventionsgruppen blev tilbudt et 8-ugers MBKT forløb, mens kontrolgruppen kom på en venteliste til interventionen.

”Gennem arbejdet i MBKT-forløbet lærte kvinderne at forholde sig til smerterne på en ny måde. De trænede at være med dem uden at dømme eller undgå dem”, fortæller psykolog og ph.d.-studerende Maja Johannsen.

Studiet viste, at kvinder i MBKT-gruppen havde mindre smerter, øget livskvalitet og lavere forbrug af smertestillende medicin sammenlignet med kvinder i venteliste-kontrolgruppen.

MBKT er en behandlingsmetode, der er standardiseret og beskrevet i en manual, og som kræver en relevant faglig uddannelse (fx psykolog eller læge) samt en mindfulness-instruktøruddannelse, som bl.a. involverer regelmæssig, personlig mindfulness-træning, inden man kan anvende det i klinisk praksis.

”Vi ved fra vores studie, at MBKT kan hjælpe kvinderne med deres smerter, og vi har fulgt behandlingsmanualen og de internationale retningslinjer for instruktør-uddannelsen inden for MBKT. Mange af de mindfulness-tilbud, der findes ude i byen, vil ikke være i overensstemmelse med manualen og disse retningslinjer, og derfor skal man kigge sig godt for, hvis man selv opsøger et MBKT-forløb”, understreger Maja Johannsen.

Johannsen M, O'Connor M, O'Toole MS, Jensen AB, Højris I, Zachariae R. Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Late Post-Treatment Pain in Women Treated for Primary Breast Cancer: A Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol. 2016 Jun 20. pii: JCO650770. [Epub ahead of print]

Johannsen M, Christensen S, Zachariae R, Jensen AB. Socio-demographic, treatment-related, and health behavioral predictors of persistent pain 15 months and 7-9 years after surgery: a nationwide prospective study of women treated for primary breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2015 Aug;152(3):645-58. doi: 10.1007/s10549-015-3497-x. Epub 2015 Jul 19.

-----------------------------------------------------------

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar