Tilskud fra ”danmark”

Sygeforsikringen ”danmark” giver kun tilskud til samme ydelser, som man kan få offentligt tilskud til.

Sygeforsikringen ”danmark” har oplevet flere tilfælde hvor fysioterapeuter og patienter tilsyneladende forventer tilskud, selvom der ikke er tale om en sundhedsydelse, der er dækket ifølge praksisoverenskomsterne.

Patienter kan ikke få tilskud fra sygeforsikringen ”danmark” til andre ydelser eller på bredere indikation, end det, der er offentligt tilskud til via lægehenvisning og som hører under overenskomsten.

Det betyder, at "danmark" kun yder tilskud på de samme vilkår, som hvis fysioterapeuten havde haft overenskomst med Regionen og dermed med tilskud fra det offentlige.

Journalføring som huskeregel

Tilskudsberettigede fysioterapeutiske ydelser er defineret i den udvidede ydelsesbeskrivelse. En huskeregel er, at alle sundhedsydelser, som fysioterapeuter udfører skal journalføres.

Alle individuelle behandlinger såvel som holdtræning og opfølgende træningsterapi under overenskomsten og med tilskud fra ”danmark” skal således journalføres. Journalføring er ligeledes fysioterapeutens dokumentation for, at ydelsen er en sundhedsydelse og dermed momsfri.

Fitness hold, stavgang, yoga- og pilates hold, generelle før/efter fødselshold og lignende er der således ikke tilskud til - hverken fra det offentlige eller sygeforsikringen ”danmark”.

Sygeforsikringen "danmark" opfordrer til, at fysioterapeut-klinikker, der på deres hjemmeside giver indtryk af, at der er tilskud til denne type tilbud straks retter fejlen. "danmark" vil fremover kontakte fysioterapeuter, som giver indtryk af, at "danmark" giver tilskud til andre ydelser end dem, der er omfattet af praksisoverenskomsten.

Del eller udskriv siden
6 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • esbenriis

  Kære Betina Sørensen,
  Hvis du ikke har oprettet et medlemslogin eller oplever problemer med login kan du skrive til medlem@fysio.dk og blive oprettet/få vejledning.
  Med venlig hilsen
  Esben Riis, Danske Fysioterapeuter
 • Betina Sørensen

  Hvordan kan jeg komme til og læse hvad i skriver til mig da jeg i ikke helt ved hvordan man logger ind her
 • Esben Riis, Danske Fysioterapeuter

  Kære Christian Hansen,
  Kriterierne er fortsat de samme. ”danmark” giver tilskud til det man også kan få offentligt tilskud til hos praktiserende fysioterapeuter, blot kræves der ikke henvisning. Det vil sige følgende kriterie skal alle være opfyldt:

  1. Der skal være indikation for fysioterapi:
  Fysioterapeuten vurderer på baggrund af den fysioterapeutiske undersøgelse, at patienten vil kunne have gavn fysioterapi.

  2. Der skal være et behandlingsmæssigt sigte:
  Patienten skal have symptomer eller funktionsevnenedsættelser, der hæmmer dem. Rasktræning eller primær forebyggelse er ikke tilskudsberettiget.

  3. Behandlingen skal bestå af fysioterapeutiske ydelser defineret i overenskomstens ydelsesbeskrivelse (bilag 1 med SKS-ydelser):

  Det kan fx være
  - Biomekanisk bevægelsesterapi (1027) i form af mobilitetstræning, styrketræning, udspænding, mv.
  - Neuromuskulær bevægelsesterapi (1029) - fx koordinationstræning
  - Aktivitetstræning ved fysisk funktion (1030) - fx balancetræning
  - Psykomotorisk træning (1031) - fx af træning af kropsbevidsthed mv.

  Træningsmetoder kan være kendt under andre termer, eksempelvis MTT, TRX, osv. Metoder der i øvrigt er kendt fra fx yoga eller Pilates kan også være indeholdt i behandlingen, såfremt metoderne er fysioterapeutiske ydelser, såsom styrketræning, mobilitetstræning, balancetræning, udspænding mv.

  Vejledning og rådgivning med sekundær/tertiær forebyggende sigte vil ofte være en naturlig del af det samlede forløb.

  Patienten skal være klar over, at det er fysioterapi de modtager.

  4. Behandlingen skal dokumenteres i journalen:
  Alle sundhedsydelser udført af en fysioterapeut skal journalføres. Det er således en forudsætning, at der føres journal for alle der får individuel behandling eller behandling på hold.

  Venlig hilsen
  Esben Riis, chefkonsulent
 • Christian Ørgaard B Hansen

  Denne artikel er ikke længere relevant. Efter min bedste overbevisning er der tilskud fra danmark så længe der er en fysioterapeutisk indikation for behandling eller træning(herunder også pilates, yoga osv.)
 • esbenriis

  Kære Anders Christoffersen,
  Det forstår jeg godt. Danske Fysioterapeuter argumenterer overfor sygeforsikringen "danmark", for at der også bør være tilskud til ovennævnte, hvis det er en autoriseret fysioterapeut, der udfører akupunktur eller ultralydsundersøgelser. "danmark" henholder sig til, at det, man kan få tilskud til hos en autoriseret sundhedsperson (her fysioterapeut), er det, som det offentlige også giver tilskud til. Derfor ønsker sygeforsikringen"danmark" ikke at give tilskud til andre fysioterapeutiske ydelser end dem, der er offentligt tilskud til i praksissektoren. Det er i sidste ende medlemmerne i "danmark", der beslutter, hvad foreningen skal give tilskud til. Med venlig hilsen Esben Riis, Danske Fysioterapeuter
 • Anders Christoffersen

  Som behandler og fysioterapeut kan man undre sig over at "danmark" giver tilskud til f.eks. akupunktur og ultralydsundersøgelser hos andre praktiserende som f.eks. læger, kiropraktorer og RAB behandlere.

  Hvad er årsagen til denne forskel?
Indsend kommentar