Alle selvstændige behandlere skal registrere sig i behandlingsstedsregisteret

Folketinget har vedtaget, at alle selvstændige sundhedspersoner skal registreres i et behandlingsstedsregister senest ved udgangen af 2017. Dette gælder også selvstændige vikarer og lejere.

Styrelsen for Patientsikkerhed har de seneste uger sendt brev til alle selvstændige sundhedspersoner med CVR-nummer. Brevet anviser, hvordan du kan registrere din virksomhed. Hvis du er ophørt som selvstændig eller ikke behandler patienter, er brevet ikke relevant for dig.

Man er selvstændig behandler, hvis man har sit eget CVR-nummer og dermed er den ansvarlige for sin faglige virksomhed. Også selvstændige vikarer, lejere og andres selvstændige behandlere udenfor overenskomst har formelt hver deres eget behandlingssted, som de er ansvarlige for og kan få tilsyn med.

Også hvis man kun lejlighedsvis, som ferievikar eller gennem et bijob er selvstændig behandler, skal man registrere sig. Selvstændige konsulenter, undervisere og lignende, der ikke har patientrelation i deres selvstændige virke skal ikke registrere sig.

Folketinget har ligeledes vedtaget, at alle selvstændige behandlere skal betale et gebyr, der skal finansiere den nye tilsynsordning (Det Risikobaserede Tilsyn). Gebyrernes størrelse af fastsat i forbindelse med vedtagelsen af loven. Danske Fysioterapeuter forventer, at de fleste praktiserende vil skulle betale det laveste gebyr - kategori 5 (1917 kr.). Klinikejere med ansat sundhedspersonale skal betale kategori 4 (2238 kr.). Ejer en fysioterapeut flere klinikker, skal der betales gebyr for hvert sted.

Danske Fysioterapeuter har protesteret

Danske Fysioterapeuter har helt fra starten af forløbet udtrykt modstand imod, at praktiserende fysioterapeuter selv skal betale, når det er en offentlig sundhedsydelse, der leveres. Med de aftalte gebyrer er det ligeledes foreningens opfattelse, at fysioterapeuter kommer til at betale uforholdsmæssigt meget, da der er mange lejere blandt medlemmerne.

Folketinget har vedtaget, at gebyrerne skal evalueres efter de første år. Danske Fysioterapeuter vil holde øje med gebyrudviklingen og over for beslutningstagerne dokumentere, at gebyrerne ikke er fair i forhold til de omkostninger, der ved det risikobaserede tilsyn. 

Læs mere om Danske Fysioterapeuters holdning til ordningen

Del eller udskriv artiklen
16 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Mette Eva Friis Laursen

  Nu hvor lægerne har undgået dette gebyr, føles det som diskrimination, at fysioterapeuter skal betale gebyret. Hvordan kan det ændres, ? så alle får samme vilkår?
  Venligst
  Sidse Friis
 • Esben Riis, Danske Fysioterapeuter

  Kære Mathias Lütjohan,
  Frivillige, der kun lejlighedsvis behandler kan undtages, men en egentlig bagatelgrænse er ikke defineret. Styrelsen for Patientsikkerhed har dog 5. januar tilkendegivet at intentionen ikke er, at frivillige skal betale gebyr. Vi følger op på sagen overfor styrelsen og melder ud så snart der er mere klarhed. Læs om det her:
  https://stps.dk/da/nyheder/2018/frivillige-sundhedspersoner-skal-ikke-betale-gebyr/

  Med venlig hilsen
  Esben Riis,
  Danske Fysioterapeuter
 • Mathias Lüthjohan

  Nu var der en sag oppe med en læge, som var frivillig på et ishockey hold, og blot modtog et sæsonkort hvert år for sit arbejde. Han vidste ikke om han blev pålagt gebyret, som der jo egentligt er lagt op til at han skal, på trods af at han ikke modtager noget honorar.
  Jeg arbejder under lignende forhold, og er derfor nysgerrig på hvordan jeg skal forholde mig og jeg tænker at andre, og mange studerende, også arbejder som frivillige i forskellig idrætsforeninger.

  Venlig hilsen Mathias Lüthjohan
 • annsofieorth

  Kære Marianne m.fl.

  Kære Sille m.fl.
  Danske Fysioterapeuter har været kritisk over for gebyret, siden det blev foreslået. Vi har protesteret over for de relevante myndigheder, og vi har været i en længerevarende dialog med bl.a. Styrelsen for patientsikkerhed for at understrege de uhensigtsmæssigheder, der er. Det kan man læse mere om her https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/alle-selvstandige-behandlere-skal-registrere-sig-i-behandlingsstedsregisteret og her https://fysio.dk/nyheder/gebyr-skaber-behandlingsflugt
  Grundlæggende mener Danske Fysioterapeuter, at det er urimeligt, at fysioterapeuter, som typisk arbejder på mindre behandlingssteder, kommer til at bære en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde, og at det bør være en offentlig opgave at stå for tilsyn og udgifter ifm. registrering.
  Mange fysioterapeuter har bibeskæftigelse, det giver en fleksibilitet for patienterne i form af øget tilgængelighed til behandling og mulighed for at komme til den rette specialist i rette tid uden f.eks. at skulle belaste almen praksis.
  Danske Fysioterapeuter er derfor bekymrede for, at fysioterapeuter ophører med
  • at behandle på flere adresser, fordi aktiviteten på den eller de adresser hvor man lejlighedsvis behandler (fx i sportsklubber, specialklinikker) ikke står mål med de øgede omkostninger
  • at have bibeskæftigelse som specialkonsulent, mv. for gængse behandlingssteder fordi aktiviteten kun er lejlighedsvis
  • at tilbyde sig som vikarer i ferieperioder som bibeskæftigelse
  • at tilbyde frivillig bistand til fx sportsklubber, da det er uklart, hvornår man kan blive undtaget for gebyrer, og hvordan lejlighedsvis skal forstås
  Samlet set betyder måden gebyrerne rammer på, at vi forventer en betydelig påvirkning af fysioterapeuters udbud af selvstændig bibeskætigelse. Det betyder selvsagt mindre tilgængelighed og ringere adgang til specialviden for patienterne.
  Vi er glade for, at vagtlægerne i Region Syddanmark har været med til igen at understrege problemerne her. Danske Fysioterapeuter vil i dag endnu engang rette henvendelse til Sundhedsministeren.
  Venlig hilsen
  Ann Sofie Orth
  Politisk chef, Danske Fysioterapeuter

 • Marianne Breyen

  Det bliver spændende at se hvilke konsekvenser det får, at så mange vagtlæger i Region Syd og Midt har sagt op på grund af dette gebyr. Det er dybt urimeligt at alle med CVR-nummer pålægges gebyret, selv om de arbejder på samme behandlingssted. Det er samme fremgangsmåde som da man indførte erhvervsaffaldsgebyr, som alle med CVR-nummer også skal betale. Hvad har foreningen gjort for at modarbejde dette? Det er en "ekstraskat" på selvstændige erhvervsdrivende, som slet ikke modsvarer den patientsikkerhedsmæssige risiko i vores sektor.
  Jeg håber at PLO får sat så meget fokus på dette spørgsmål, at det smitter af på vores branche.
 • Carl Frank Vangsgaard

  Der er da nogen, som formår at sige fra...

  https://www.dr.dk/nyheder/indland/61-opsigelser-truer-vagtlaegeordning-i-region-syddanmark?cid=soc_facebook_drnyheder_jojizwou
 • Esben Riis, Danske Fysioterapeuter

  Kære Anders Karlsson,

  Styrelsen oplyser, at det ikke er et obligatorisk felt, så selvstændige fysioterapeuter skal blot lade være med at udfylde feltet.

  Med venlig hilsen
  Esben Riis, Danske Fysioterapeuter
 • Anders Karlsson

  De opkræver pengene via et EAN-nummer, se vejledning. Vi private har ikke et sådant. Hvad gør vi?
 • Esben Riis, Danske Fysioterapeuter

  Kære Willi Thal-Drexel,
  Du kan ved registreringen angive adresse på forskellige niveauer.
  I dit tilfælde kan du fx angive "postadressen" som det sted, du har cvr adresse, og så kan du angive arbejdsstedet som "besøgsadresse/aktivitetsadresse" og skifte den adresse næste år, mens du beholder samme postadresse (hvis det er din private).
  Med venlig hilsen
  Esben Riis
  Danske Fysioterapeuter
 • Willi Thal-Drexel

  Hvad gør jeg når jeg skifter job til 1. Januar ?
  Skal jeg registrere mit behandlingssted hvor jeg er nu ?
  Hvad gør jeg så den 1.1.2018 ?
Se flere
Indsend kommentar