Pres på sygehusene giver flere fejl

Danske Fysioterapeuter bakker op om lægekampagnen #detkuhaværetmig - nu blev det en læge, men det kunne have været hvem som helst i sundhedsvæsenet, mener Tina Lambrecht formand for Danske Fysioterapeuter.

En læge blev dømt for skødesløshed og forsømmelse, fordi der ikke blev fulgt op på en blodsukkermåling, som lægen havde bestilt, og en patient med diabetes døde muligvis som følge heraf på Svendborg sygehus. En stor gruppe lægekollegaer har støttet op om lægen med en kampagne på de sociale medier under hashtagget #detkuhaværetmig

Men alle ansatte på de danske sygehuse kan nemt risikere at komme galt afsted på grund af det pres og den nul-fejlskultur, der efterhånden hersker, mener Tina Lambrecht formand for danske Fysioterapeuter

”Det kunne ske for hvem som helst. En fysioterapeut, en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent. Vi har bygget lag på lag af dokumentation på vores arbejde igennem de sidste ti år, samtidig med at der er pillet lag på lag af økonomien, og vi skal løbe stærkere for hvert år, ” siger hun.

For eksempel kan en fysioterapeut blive bedt om at behandle en patient mindre end det fagligt anbefalede og forsvarlige. I den situation vil økonomi og ressourcer være en grund til, at den konkrete fysioterapeut kan blive stillet til ansvar.

”Det er naturligvis helt uacceptabelt, at manglende ressourcer og besparelser kan have konsekvens for den enkelte fysioterapeuts autorisation og dermed mulighed for at passe sit arbejde. Derfor støtter vi lægernes kampagne – for det kunne også have været os.”

 

 

Del eller udskriv artiklen
3 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Kristian Skadhauge

  Mægtigt :)

  Jeg tænker måske at man skal lægge en patient vinkel herpå hvor man fortæller hvad mangel-fuld genoptræning kan betyde....ifht genoptrænings tid / samfundsøkonomi / ADL funktion / tilbage vende til arbejdsmarked / succes ratio af en given opperation etc.

  Jeg tror at der er rigtig mange beslutningstagere derude - som ikke forstår konsekvensen af mangelfuld genoptræning - for individ og samfund.

  Jeg tror det vigtigt at fortælle, ikke kun succes historierne alla dem man hører fra soldaterne på Grøndland - men også skyggesiden af mangelfuld rehab hos Hr og Fru Danmark.

  For en ting er sikkert - vi lever i et land hvor der er relativ stor forskel på de tilbud vi får budt afhængig af hvor man bor - det ved hr og fru danmark bare ikke.
 • annsofieorth

  Kære Kristian

  Vi arbejder løbende på at komme til orde om vore mærkesager i pressen, og det gælder også opbakningen til #detkuhaværetmig Desværre kan vi ikke bare bestille spalteplads i medierne, medmindre vi køber en annonce :)

  Venlig hilsen
  Ann Sofie Orth

  Politisk chef, Danske Fysioterapeuter
 • Krisitan Skadhauge

  Skal det ikke bakkes op i et større medie end fysio.dk ? :)


Indsend kommentar