Frit valg til genoptræning er en del af finansloven

Fra næste år bør ingen patienter behøve at vente længere end syv dage på genoptræning. Tidligere udspil om frit valg til genoptræning er nu skrevet ind som en del af finanslovsaftalen.
Foto: iStock

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om finansloven for 2018. Med aftalen lover de et markant løft af danskernes velfærd. Det er især på ældreområdet, at de afsatte beløb afspejler et løft med blandt andet flere ressourcer til hjemmepleje og plejehjem. Der er også øremærket penge til børn med livstruende sygdomme og den palliative indsats.

På sundhedsområdet generelt er der ikke tilført flere midler, end det har fremgået af tidligere udspil. Det drejer sig om 2 mia. kr., der fordeler sig henover perioden 2018-21.

Danske Fysioterapeuter noterer sig, at udspillet om frit valg til genoptræning er en del af finansloven, og at det står skrevet, at de afsatte midler skal sikre den pukkelafvikling af patienter, der venter mere end syv dage på at få genoptræning i kommunerne efter udskrivelse fra sygehus, samt sikre den nødvendige kapacitetsudbygning i kommunerne. Det understreger, at de afsatte penge skal gå til patienterne. Der er afsat 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. hvert år fremover.

”Vi ved, at patienterne har bedst af at komme i gang med genoptræningen, så hurtigt som muligt. I nogle kommuner har patienterne desværre måttet vente længe på en indsats fra kommunens side. Derfor er det positivt, at der nu afsættes penge, som skal sikre, at genoptræningen kan påbegyndes inden for syv dage,” siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Se tidligere nyhed om frit valg af genoptræning

Se den samlede finanslovsaftale

Del eller udskriv artiklen
3 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Morten Topholm

  Kære Niels og Benedicte

  Jeg går ud fra at den ventetids garanti som måske bliver vedtaget, bliver ordentlig gennembearbejdet., så ventetidsgarantien giver mening. Vi har som fysioterapeuter, som fag og patienternes vegne ingen interesse i ventetidsgarantier ikke har deres grobund i en faglig virkelighed. Der ses desværre også eksempler på at patienter pga. systemets pres for handling operere ryg- og knæpatienter alt for tidligt før et konservativt tilbud er ordentligt afprøvet.

  Jeg vil i samme åndedrag opfordre til en ordentlig kollegial tone. Når man skriver: “Derfor vil tilbuddet til alt i alt blive forringet”, så laver du Niels en konklusion du ikke aner, og som taler ned om dine praktiserende kollegaer. Jeg her desværre også hørt tonen den anden vej.

  Vi er alle autoriserede fysioteraeputer, og underlagt patientsikkerhedstyrelsens kontrol, samt akkrediteringskrav.

  Der er mange praktiserende fysioterapeuter der idag har valgt at nedsætte sig med en specialkompetence, så jeg er ikke nervøs for den faglige kvalitet hvis en andel bliver udbudt pga ventetidsgaranti, hverken i praksis eller hos mine kommunale kollegaer, hvis patienterne forbliver der.

  Vh
  Morten Topholm, bestyrelsesmedlem i Erhvervsnetværket af frie praktiserende fysioterapeuter
 • Niels Lylloff Henriksen

  Forslaget harmonerer ikke med virkeligheden, da der kan være mange årsager til, at borgere ikke starter inden for 7 dage, bl. at de ikke magter træning ugen efter udskrivelse pga. mange ambulante undersøgelser mm. Ofte kan de ikke nå at blive færdigudredt under indlæggelsen. Det er selvfølgelig et problem, hvis der er for lange ventelister, men i kommuner, hvor der ikke har været lange ventelister, så resulterer det i mindre fleksibilitet mht. stratifisering. Der vil altid været borgere som er mere akutte at få i gang, og det sammen med borgerens ønsker er ofte medvirkende til, at borgerne kan få den genoptræning som de har behov for, også når der er ekstra pres på genoptræningen.
  Samtidigt er der ved frit valg ikke taget hensyn til den stigende specialisering i kommunerne mhp. at tilgodese borgerne, bl. i relation til det neurologiske og geriatriske område, hvor den faglige kvalitet, tværfaglighed, rehabilitering og tværsektorielt arbejde prioriteres højere og højere. Også inden for det ortopædkirurgiske arbejdes der med specialisering, og tilstræbes en stor erfaringsopsamling hos enkelte terapeuter.
  Videre adresseres de løbende besparelser i kommunerne ikke i denne forbindelse, og i den kommune, hvor jeg arbejde, skal vi nu både forholde os til det nye ufleksible forslag samt til besparelser, og det hele kan ikke hentes ved effektiviseringer, da mange af disse muligheder allerede er implementeret. Derfor vil tilbuddet til borgerene alt i alt blive forringet. Mht. ekstra afsatte midler, så er det nok mere symbolpolitik, da virkeligheden ikke inddrages, når nye finanslovsforslag præsenteres.
 • Benedicte Rostock

  Forhåbentlig er der nogen, der har forholdt sig til det faktum, at en del patienter af lægefaglige grunde ikke må starte deres genoptræning før efter måske 3 uger eller senere og at der således skal opbygget et system, der tager højde for det.
Indsend kommentar