Fysioterapi er i en brydningstid, men hvor er vi på vej hen?

Fysioterapeuter skal sadle om nu - ellers risikerer professionen at nedlægge sig selv, mener lektor ved Auckland Universitet David Nicholls. Han er aktuel med en helt ny bog og holder oplæg på Danske Fysioterapeuters konference i det nye år.
Hvilken retning skal fysioterapi tage i de kommende år? Vær med til at diskutere med fysioterapeut, ph.d. David Nicholls, der netop har udgivet en ny debatbog om emnet. Foto: iStock

Tidligere tiders syn på kroppen som maskine har ført til, at fysioterapien har udviklet sig og er den succes, den er i dag. Men hvis man fastholder den holdning til sygdom og måden at takle sygdom på, vil det hindre, at professionen udvikler sig. Det mener fysioterapeut, ph.d. David Nicholls. Han er lektor i fysioterapi ved Auckland University of Technology i New Zealand og forfatter til bogen ”The end of physiotherapy”. I bogen gør han op med fysioterapien, som vi ser den i dag og gør rede for den udvikling, der skal til for at udvikle professionen til fremtidens udfordringer.

Mange fysioterapeuter holder ifølge David Nicholls i alt for høj grad fast i apparatfejlmodellen og har svært ved at forstå, at professionen for at overleve skal ændre tilgang. Han har selv som underviser på grunduddannelsen i fysioterapi taget et helt nyt udgangspunkt for den undervisning, der tilbydes studerende.

Biopsykosociale tilgang

David Nicholls har fået stor succes med sit netværk ”Critical Physiotherapy Network”, som har mere end 500 medlemmer. Netværket kommunikerer via en hjemmeside med blogindlæg og debatindlæg.

På hjemmesiden skriver David Nicholls blandt andet: "Selv om fysioterapeuter hævder, de har en biopsykosocial tilgang, er der ofte ikke meget socialt, der reelt indgår i fysioterapeuters interventioner". Han mener, der er brug for, at fysioterapeuter i højere grad inddrager det sociale aspekt og tager højde for det.

Hvor er dansk fysioterapi på vej hen?

Men hvordan vil fysioterapien i Danmark udvikle sig de kommende år? Fagets udvikling har betydning for både ledere, undervisere, klinikere og nyuddannede. Hvilke tilbud og hvilke roller skal fysioterapeuterne have i fremtiden, og hvilken betydning vil det få for jobmarkedet, grunduddannelsen og fysioterapeuternes job på sygehuse, i kommuner og privat praksis?

David Nicholls kommer til Danmark i februar næste år som oplægsholder på konferencen ”Fysioterapi i det 21. århundrede". Her kommer du til at høre mere om hans syn på fremtidens fysioterapi og får mulighed for at diskutere med både ham og et indbudt panel af danske fysioterapeuter, der er med til påvirke udviklingen i professionen.

 

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar