Her kan fysioterapeuter gøre en forskel

For at inspirere de kandidater der stiller op til kommunalvalget 21. november, har Danske Fysioterapeuter skabt et overblik over sundhedstal i kommunerne, og nogle af de udfordringer der venter de nyvalgte.
Sundhed bliver et afgørende emne ved kommunalvalget 2017. Danske Fysioterapeuter har lavet et interaktivt kort med udvalgte nøgletal for kommunerne, når det gælder børn, ældre og forebyggelse.

Der bliver mange flere ældre i de kommende år. Ifølge Danmarks Statistik vil der være 85.000 flere indbyggere over 65 år i 2021. Flere vil leve længere med komplekse sygdomme, og flere vil have behov for pleje og genoptræning efter sygdom og indlæggelse. Det er blot en af de udfordringer, der venter, når kommunalpolitikerne skal fordele skattekronerne efter kommunalvalget og fire år frem.

Det er en af grundene til at, Danske Fysioterapeuter har skabt et Danmarkskort med en række nøgletal for hver kommune som en service til de kandidater, der stiller op til kommunalvalget.

Her er der sat fokus på fire vigtige områder, der berører fysioterapeuternes virke. De viser at:

  • Flere ældre vil presse budgettet
  • Dårlig motorik rammer børns indlæring
  • Flere skal genoptrænes
  • Forebyggelse betaler sig

Som eksempel viser beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik, at hvis kommunerne bruger de samme penge pr ældre som nu, kan Københavns Kommune forvente en merudgift til ældre i 2021 på 323 millioner kroner.

På børneområdet viser tallene, at alene i København vil 1.195 børn starte i skole med motoriske problemer. Derfor opfordrer Danske Fysioterapeuter til, at der bliver sat ind med mere fysioterapi i indskolingen i alle kommuner.

Kortet er sendt til alle vælgerformænd op til kommunalvalget i håb om, at det kan inspirere til at prioritere midlerne, der hvor der er brug for dem.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar