Nu kan du få blåstemplet dine kompetencer

Dansk Selskab for Fysioterapi er klar med en ny specialiseringsordning, som skal blåstemple og synliggøre den kliniske karrierevej for fysioterapeuter.

Efter et stort udviklingsarbejde lancerer Dansk Selskab for Fysioterapi nu en specialiseringsordning, hvor fysioterapeuter, som arbejder i klinisk praksis, kan få blåstemplet deres kompetencer. Ordningen giver adgang til at kalde sig enten ”certificeret kliniker” eller ”specialist”.

Lars Henrik Larsen, formand for Dansk Selskab for Fysioterapi, har store forhåbninger til den nye ordning og mener, at den først og fremmest vil løfte fagligheden og styrke fysioterapeuters kompetenceudvikling. Men den vil også skabe synlighed for faget og med tiden give nye jobmuligheder og lønløft.

”Målet er, at den skal blive et kvalitetsstempel. Og vi er overbevist om, at omverdenen får øjnene op for, at vi har 18 faglige selskaber i fysioterapi i Danmark, der arbejder på at uddanne kompetente fysioterapeuter og skabe dygtige specialister,” siger Lars Henrik Larsen.

Han har en ambition om, at alle fysioterapeuter med tiden vil søge om en specialisering og tilrettelægge deres arbejdsliv og efteruddannelse efter det. For et af de vigtigste formål med ordningen er at synliggøre fysioterapeuters kliniske kompetencer overfor arbejdsgiverne, sundhedssystemet og patienterne.

”Vi ser i stigende grad, at både arbejdsgivere og patienter efterspørger specialister. Samtidig har mange klinikere haft lange arbejdsliv, hvor de har arbejdet hårdt og videreuddannet sig i årevis, uden at opnå officiel anerkendelse. Selvom de er blevet kaldt eksperter af omverdenen. Med ordningen får vi et værktøj, som synliggør fysioterapeuternes faglige ekspertise, og dermed hjælper både arbejdsgivere og patienter med at finde de fysioterapeuter, der har specialiseret sig i en særlig retning,”, siger Lars Henrik Larsen.

Målrettet karrierevej

Også internt i professionen kan specialiseringsordningen styrke kvaliteten. Udover de åbenlyse fordele ved at få synliggjort fysioterapeuters kompetencer, giver ordningen den enkelte fysioterapeut mulighed for at planlægge sin karrierevej på mere systematisk vis.

”Vælger man at blive certificeret kliniker eller specialist, får man en plan for karrierevejen. Du vil skulle overveje hvilke kurser, du søger, og hvilke valg du i øvrigt træffer, som kan understøtte din faglighed. Fysioterapeuter efteruddanner sig allerede ekstremt meget. Men vil man som fysioterapeut i spil på sundhedsmarkedet og i den stigende konkurrence, kræver det, at man kan dokumentere sin efteruddannelse,” siger Lars Henrik Larsen.

Erstatter tidligere ordning

Den nye specialiseringsordning erstatter den tidligere ordning under Danske Fysioterapeuter. Den har eksisteret siden år 2000 og var det første forsøg på specialisering i fysioterapi i Danmark. Men ordningen blev aldrig den succes, som den var tiltænkt, fortæller Karen Langvad, direktør i Danske Fysioterapeuter. I løbet af de godt 15 år, ordningen eksisterede, har under 100 fysioterapeuter opnået titlen specialist.

”Det er for få, når vi er 15.000, og derfor blev ordningen evalueret i 2011, og der blev tegnet streger til den model, vi nu ser i sin færdige form,” fortsætter Karen Langvad.

Et af kritikpunkterne af den gamle ordning var, at kravene til at blive specialist var for høje. Vejen fra grunduddannelse til specialist var for lang. Der manglede et mellemniveau. Den kritik er der lyttet til, og Karen Langvad vurderer, at det nye niveau, certificeret kliniker, har en god chance for at blive efterspurgt af arbejdsgivere, både i den offentlige og den private sektor. Dermed kan det blive en murbrækker til mere officiel anerkendelse af, at fysioterapeuter har kompetencer på flere niveauer.

”Alle anerkender jo, at patienternes behov er komplekse, og at den enkelte fysioterapeut ikke kan være fuldt opdateret på alle områder. Derfor er det vigtigt, at vi stadig har blikket fast rettet mod den officielle anderkendelse.”

Faglige selskaber på internationalt niveau

Lars Henrik Larsen mener, at den nye ordning er den bedst mulige ramme til at rumme alle 18 faglige selskaber på en gang.

”Nogle vil sige, at der er for høje krav til at blive specialist, og andre vil sige, de er for lave. Men jeg mener, vi har lavet den bedst tænkelige løsning for alle fysioterapeuter. Det er med stor respekt for de faglige selskaber, som har kørt i et meget højt udviklingsgear og lever op til de allerhøjeste internationale standarder. Nogle faglige selskaber har ikke tradition for at arbejde med supervision og har relativt lidt struktureret videreuddannelse, mens andre er blandt verdens førende. Vi har lavet en fælles ordning, der rummer alle, og det er selvfølgelig komplekst. Men vi forventer, at denne ordning blot fører til, at endnu flere fysioterapeuter motiveres til at uddanne sig på allerhøjeste niveau."

Læs mere om specialiseringsordningen

Del eller udskriv artiklen
39 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Bjarne Rittig-Rasmussen

  Som det nævnes, så har alt bestemt ikke været fremme i lyset i denne disput. Blandt andet har den tidligere bestyrelse bedt om at få krav om produktivitet og leverancer på skrift, hvilket ikke var muligt. Tolkningen om, hvorfor den tidligere formand trak sig kan nuanceres betragteligt. Måske var han sat under administration af sin arbejdsgiver og afskåret fra at samarbejde med en demokratisk valgt bestyrelse. Hvorfor det andet bestyrelsesmedlem trak sig, findes der heldigvis en anden udlægning af på skrift, end den du antyder. Kald det bare konfrontatorisk, når der siges fra over for udredelighed. Men du har ret Mathias, der er og var ingen sympati for den tidligere bestyrelses nødråb og håndtering af disse problemer.

 • Bente Annie Sørine Andersen

  Kære Jens og Mathias.
  Det er tydeligt, at Jens har en god fornemmelse af handlingsforløbet, der ikke kun er foregået på mail, ved Dialogmøder og ved GF.
  Tak for opbakningen til den forrige DSF Bestyrelse, Jens.
  Goethe sagde: "Du har taget det første skridt på vejen mod visdom, når du har lært at holde din kæft".
  Der er jeg kommet til.
  Jeg glæder mig til at samarbejde med de faglige selskaber fremover.
  Mvh Bente
 • Mathias Frank Holmquist

  Hej Jens. Som formand for DSMDT har jeg været til samtlige dialogmøder den gamle bestyrelse afholdte, jeg har modtaget samtlige mails de har delt om specialistordningen, jeg har personligt skrevet flere høringssvar i processen og deltaget i en arbejdsgruppe på det muskuloskeletale felt. Jeg har skriftligt og mundtligt lyttet til argumenterne fra den tidligere bestyrelse og jeg har lyttet til Danske Fysioterapeuters argumenter. Jeg kiggede efter dig til møderne, men du har ikke været til nogen af dem.

  Min hensigt med mit indlæg er at fortælle trådens læsere, at din udlægning og tolkning kan nuanceres betydeligt. Jeg vil meget gerne se dokumentation for påstandene om, at DSF ikke skulle være en demokratisk organisation? Steffans tidligere argumentation om mandatet fra Repræsentantskabet er i mine øjne også meget tydeligt.

  DSF består af 18 faglige selskaber, og de har på demokratisk vis argumenteret for deres synspunkter til det ekstraordinære generalforsamling og afgivet deres mandat ved deres stemmer uafhængigt af Danske Fysioterapeuter. Hvis du var til stede, ville du være enig i at mandatet i den grad viste, at de resterende faglige selskaber ikke var enige i de fire bestyrelsesmedlemmers konfrontatoriske facon. Da DSF er en demokratisk åben organisation, kan du få adgang til referatet over dagen, og jeg sender også gerne det skriftlige materiale forud for forsamlingen. Noget af det som gjorde størst indtryk på mig forud for den ekstraordinære generalforsamling var at formanden og et bestyrelsesmedlem havde trukket sig inden generalforsamlingen. Det kan jeg kun tolke som deres protest mod baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling.

  Når noget går galt i et samarbejde bærer alle involverede et ansvar. Fra DSMDT’s side kunne vi ikke støtte bestyrelsesmedlemmer, som ikke formår at få et samarbejde med Danske Fysioterapeuter til at fungere, uanset hvilket ansvar den anden part måtte besidde.

  Vi mener, at vi sammen står stærkere, og det fordrer et naturligt og effektivt samarbejde. Så på det punkt er vi nok meget uenige i, i hvor høj grad fag og politik kan hænge sammen og have fordel af hinanden. Vi arbejder jo alle for professionens fremme på forskellige fronter.

  ”Jeg er uenig i alt du siger, men vil til min død forsvare din ret til at udtrykke det.”

  God aften :)
 • Jens Gramstrup Olesen

  Tak - Mathias - jeg kan læse/høre at du tilsyneladende ikke ved hvad den tidligere formand og bestyrelse har været udsat for.

  Jeg håber også at den nye bestyrelse lykkes - men det gør de kun - hvis de får grundlovssikrede adskilte suværæne FAGLIGE rettigheder fra Danske Fysioterapeuter.

  Et helt centralt ubesvaret spørgsmål resterer nemlig: Hvem tegner FAGLIGT alle arbejdende fysioterapeuter - hvis nogen?

  Svaret blæser i vinden - selv er jeg ikke pro - DSF, hverken før eller efter - men jeg er pro demokratisk dialog. Jeg er heller ikke fagligt pro Danske Fysioterapeuter som FAGforening - er dog stadig medlem - fordi jeg håber på en eller anden fagpolitisk udvikling i retning af mere faglighed og knap så meget neoliberal alt for damerne administration og branding.

  Summa summarum - hverken DSF eller Danske Fysioterapeuter tegner demokratisk alle fysioterapeuter eller medlemmer, fagligt - eller har et juridisk dækkende mandat hertil. Så vidt jeg ved har de netop ikke mandat hertil nogle af stederne selvom jeg tror at mange mener det er underforstået. Det mener jeg ikke! Måske skulle jeg bare melde mig ud men jeg tror på ligesom den gode gamle Preben Wilhjelm fra VS, at hvordan demokratiet fungerer afspejles af flertallets evne til at imødekomme og inddrage mindretallet - uden magtmisbrug.

  Og det har den gamle bestyrelse faktuelt været ude for tro mig, af værste udemokratiske skuffe fra førerbunkeren i Danske Fysioterapeuter. Deres tavshed bærer så at sige formentlig en form for vidnesbyrd herom, synes du ikke. Jeg er voldsomt indigneret over at den gamle bestyrelse fuldstændig uberettiget - i forsvar for vores alle sammens faglige uafhængighed - blev brændt på det faglige bål som hekse af såkaldte politiske magtårsager af den forening jeg (stadig) er medlem af - under en (u)demokratisk planlagt skueproces.
  Og som så ofte - ja - sandheden er ofte ilde hørt - men ytres det skal den. Tak for kaffe.
 • Mathias Frank Holmquist

  Rettelse *23/5-17
 • Mathias Frank Holmquist

  Kære Jens
  Jeg har med interesse læst hele tråden. Din sidste kommentar gør, at jeg nu er nødt til at give mit perspektiv på hændelsesforløbet, da jeg flere steder på sociale netværk, og her i tråden har måtte læse påstande om udemokratiske processer og forsøg på konspiration af Danske Fysioterapeuter. Jeg var til stede til den ekstraordinære generalforsamling som formand for Dansk Selskab for MDT.
  Vi blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 23/5-16. Af indkaldelsen fremgik det, at to medlemmer af DSF’s bestyrelse havde trukket sig herunder den siddende formand. (Jeg vil lade læseren selv overveje, hvorfor en formand og et bestyrelsesmedlem trækker sig fra samarbejdet med den resterende bestyrelse).
  I indkaldelsen stod der at den ny-konstituerede bestyrelse ønskede at drøfte:
  - "Uklare aftaler omkring DSFs organisatoriske placering under Danske Fysioterapeuter
  - Problematik i forhold til DSFs faglige legitimitet og integritet, da DSF er blevet underlagt Danske Fysioterapeuters faglige afdeling.”
  Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer går af og gør mandaterne tilgængelige if. med generalforsamlingen.
  Selskaberne bør derfor forberede mulige kandidater til bestyrelsesposterne. ”

  To dage før generalforsamlingen får vi tilsendt en officiel dagsorden, nu med flere indstillinger, en bestyrelsesorientering og DSF’s forretningsorden. De nye indstillinger er formuleret som følge
  1) Vil de delegerede støtte, at bestyrelsen ikke accepterer afgivelse af faglig integritet og råderet over eget sekretariat, møde- og beslutningsvirksomhed?
  2) Vil de delegerede støtte, at bestyrelsen ikke accepterer, at samarbejdsaftaler ikke efterleves i praksis?
  3) Vil de delegerede støtte, at bestyrelsen ikke accepterer, at specialistordningen er Danske Fysioterapeuters faglige afdelings ansvar?
  4) Vil de delegerede støtte, at der skal laves vedtægtsændringer, som kan bidrage til problemløsning af ovenstående?
  Til generalforsamlingen uddybede den nykonstituerede formand den tilbageværende bestyrelses version af et samarbejdsforløb med Danske Fysioterapeuter sekunderet af de 3 øvrige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer. Formanden for Danske Fysioterapeuter gav efterfølgende svar på tiltale, hvorefter dialogen rykkede ud blandt repræsentanterne for de 18 faglige selskaber. Her blev der bl.a. tilkendegivet, at flere ikke brød sig om formuleringerne af indstillingerne, at indkaldelsen havde været uretmæssigt, at man undrede sig over kun at modtage en ensidig skriftlig udlægning af en sag, der involverede to parter. Flere fandt indstillingerne langt ud over det mandat, man har fået fra Repræsentantskabet. Der blev givet udtryk for, at man ønskede et konstruktivt samarbejde mellem DSF og Danske Fysioterapeuter under mandatet givet af Repræsentantskabet. Derudover at vi som repræsentanter for mange tusinde fysioterapeuter forventede af hinanden, at vi kunne samarbejde på tværs og med Danske Fysioterapeuter. På den baggrund ville den daværende bestyrelse ikke gå videre med indstillingerne.

  Dernæst rykkede generalforsamlingen videre til opstilling – hvor der var kampvalg. Efter udtalelserne fra de øvrige faglige selskaber valgte kun en ud af de fire tilbageværende bestyrelsesmedlemmer at genopstille. Valget forløb efter forretningsordenen.

  Hvis nogen ønsker indsigt i de omtalte dokumenter, så skal man endelige bare skrive. mathiasholmquist@hotmail.com

  En forudsætning for et demokrati er åbenhed, og det er i orden at bede om aktindsigt. Det er ikke i orden at sprede galde og konspiration på et ensidigt oplyst grundlag.

  Afslutningsvis vil jeg gerne udtrykke glæde ved at se at den valgte bestyrelse i DSF fungerer konstruktivt. Vi ser frem til samarbejdet med alle faglige selskaber og med Danske Fysioterapeuter, for ved at stå sammen løfter vi professionen bedst.

  Med kollegiale hilsner
  Mathias Holmquist
  Formand Dansk Selskab for MDT
 • Jens Gramstrup Olesen

  Afslutningsvis så alle kan få indblik i de udemokratiske og politisk motiverede manøvrer af Danske Fysioterapeuter i forbindelse med ovenstående udskiftning af bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi, ville det klæde Fagbladet at (uredigeret) at interviewe centrale aktørerer i forbindelse hermed, hvis jeg igen skal tro på, at der er noget der hedder demokrati, dialog og solidaritet i vores kære fag fysioterapi.
 • Lars Henrik Larsen

  Kære alle, uanset specialeområde og baggrund håber og tror DSF på, at der kun er én sejrherre: fagligheden i dansk fysioterapi! Derfor glæder vi os til samarbejdet med de faglige selskaber og jeres medlemmer om at styrke og kvalitetssikre fysioterapi til alle vores brugere og løfte både den enkelte fysioterapeut og professionen. Og Eva, du er naturligvis en af de fysioterapeuter der kan overveje at ansøge om at få godkendt dine kompetencer - kontakt dit faglige selskab for at høre mere om dine muligheder og få hjælp til at målrette din indsats mod at sikre, at du kan leve op til minimumskravene for at opnå en titel under specialiseringsordningen eller kontakt DSFs sekretariat på kontakt@dsfys.dk for nærmere info.
  Med venlige og faglige hilsner,
  Lars Henrik Larsen, formand DSF
 • Eva Olsen

  Uden at deltage i ovenstående vist ret interne debat, et spørgsmål...vil man som jeg, der både er uddannet sygeplejerske og fysioterapeut og primært har arbejdet i det offentlige få gavn af dette tiltag ?
  Er medlem af begge fagforeninger og begge (samme) pensionskasse og må vist betegnes som "bred specialist med manglende papirer".
 • Jens Olesen

  ja - det er jo altid sejrherrerne der skriver historien - og nogle gange alligevel taber æren.
Se flere
Indsend kommentar