Nu skal fysioterapi registreres i KOL-database

Fra 2018 skal fysioterapeuterne på hospitalerne indberette data fra 6-minutters gangtest før og efter lungerehabilitering af patienter med KOL til Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL).
Fysioterapeuters indrapportering af data fra 6-minutters gangtest vil afdække, hvilke patienter med KOL, der kan profitere af lungerehabilitering og er med til at synliggøre den fysioterapeutiske indsats på området. Foto: iStock.

Der har indtil nu ikke været resultatindikatorer for fysioterapi i Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL), men fra 2018 skal alle fysioterapeuter indberette resultaterne af 6-minutters gangtest før og efter lungerehabiliteringen i hospitalsregi.

Tidligere indberettede lægerne, om patienterne var blevet tilbud lungerehabilitering eller ej, men med den nye indberetningsmulighed bliver fysioterapiens rolle og effekt af lungerehabiliteringen meget mere synlig, fortæller specialeansvarlig fysioterapeut, Linette Marie Kofod.

Sammen med fysioterapeut, ph.d.-studerende Henrik Hansen blev hun udpeget af det faglige selskab for hjerte- og lungefysioterapi til at sidde i bestyrelsen i DrKOL.

”Det er jo heldigvis blevet en rutine, at fysioterapeuter tester patienterne, men vi har ikke kunnet bruge data fra testene systematisk. Ved at indberette data i registeret kan vi nu for første gang få et billede af, om vores rehabilitering har effekt. Denne viden er både vigtig og interessant lokalt og på landsplan”, siger Linette Marie Kofod.

6-minutters gangtest

Registeret har samlet en lang række oplysninger om patienterne som fx åndenød, medicinsk behandling, lungefunktion mv. Ved at få oplysningerne om patienternes funktionsniveau før og efter rehabiliteringen vil man blandt andet få et overordnet billede af, hvem der får glæde af rehabiliteringen, og hvem der ikke gør.

”Vi har valgt at bruge 6-minutters gangtest, fordi det er den test, der bruges internationalt, er let at udføre, standardiseret og har kliniske kritiske værdier. Inden indstillingen til bestyrelsen i DrKOL undersøgte Henrik Hansen og jeg, hvilke test der blev brugt på de danske hospitaler. Det viste sig, at over halvdelen af hospitalerne brugte 6-minutters gangtes,t og de øvrige fortalte, at de havde kendskab til testen. Alle hospitaler havde mulighed for at gennemfører testen og flere tilkendegav, at det ville være en fordel at implementere den”, fortæller Linette Marie Kofod.

Styregruppen i DrKOL har igennem længere tid arbejdet på, at både kommunerne og de praktiserende læger indberetter til registeret. Også i den kommunale rehabilitering vil 6-minutters gangtest være kendt og mulige at implementere.

Implementering

Bestyrelsen bag registeret DrKOL har også opgaven at få implementeret de nye indikatorer i fysioterapi i praksis. I samarbejde med Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi er der derfor arrangeret to temadage, hvor både Henrik Hansen og Linette Marie Kofod sammen med andre oplægsholdere introducerer de nye indikatorer og baggrunden for valget af dem. Alle hospitaler, der tilbyder lungerehabilitering, har modtaget en indbydelse til temadagene.

Den ene temadag er afholdt på Sjælland i begyndelsen af december og den næste afholdes i Aarhus den 15. januar 2018.

Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi afventer den første Årsrapport fra DrKOL og vil følge op på resultaterne efterfølgende.

Læs program for temadag i Aarhus (pdf-fil)
Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL)
6-minutters gangtest

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar