Omstridt sparekrav på sygehusene bliver fjernet

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om at suspendere sygehusenes effektiviseringskrav på 2 procent årligt fra 2018. Det er et skridt i den rigtige retning, mener Danske Fysioterapeuter, men der er brug for flere ressourcer, hvis ansatte og patienter ikke skal bukke under.

Ansatte på sygehuse landet over har i de seneste år været under hårdt pres. Det skyldes ikke mindst skiftende regeringers krav om, at sygehusene skal levere 2 procent mere behandling for de samme penge hvert år.

Både fysioterapeuter, læger og sygeplejersker har i flere ombæringer beskrevet hvordan sparekravene går ud over både patienter og arbejdsmiljø. Nu har regeringen under pres fra flere partier i Folketinget lyttet og indgået aftale med Dansk Folkeparti, der betyder, at kravet om at producere mere bliver suspenderet i 2018. Til næste år kan personalet på sygehusene holde det nuværende niveau for effektivitet. De skal altså løbe i samme tempo som i dag.

Presset fortsætter

Det bliver hverdagen imidlertid ikke lettere af. Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle løber nemlig allerede for stærkt, mener Danske Fysioterapeuter.

”Det er glædeligt, at der nu er truffet beslutning om at droppe 2 procentkravet. Det er et skridt i den rigtige retning og har længe været på ønskelisten i Danske Fysioterapeuter. Men det er langtfra nok, hvis vi skal sikre patienterne den behandling, de har behov for. De ansatte på syge­husene har længe løbet alt for stærkt, og det skal de fortsat. Der skal flere ressourcer til for at sikre, at vi har et sygehusvæsen, vi kan være bekendt,” siger Tina Lambrecht formand for Danske Fysioterapeuter.

Nyt system på vej

Regeringen har udtalt, at beslutningen om at suspendere 2 procentkravet skal give arbejdsro til at udvikle en ny styringsmodel for sygehusene sammen med Danske Regioner. Et forslag vil blive præsenteret næste år og skal formentlig træde i kraft fra 2019.

Ifølge Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil den nye model tage højde for nye moderne behandlingsmetoder og sikre sammenhæng mellem kvalitet og økonomi.

Tina Lambrecht påpeger, at det er vigtigt at de mange patienter med behov for fysioterapi under indlæggelse får tilstrækkelig behandling. Det gør de ikke altid i dag på grund af besparelserne.

”Der skal flere ressourcer til, så fysioterapeuter som minimum sikrer, at alle patienter får en funktionsvurdering, når de er indlagt men også når at blive genoptrænet og behandlet, mens de er indlagt,” siger hun.  

Læs også: Finanslovsforslag - Et muligt løft til sundhed

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar