Motionstilbud til demensramte borgere er en succes

I Sønderborg Kommune får demensramte borgere og deres pårørende tilbudt et tre-måneders motionsforløb som led i et udviklingsprojekt. Projektet afsluttes i slutningen af 2018, men det er allerede besluttet at gøre tilbuddet permanent.
Styrketræning indgår i motionstilbuddet til demensramte borgere i Sønderborg Kommune. Fysioterapeuterne Liv Fink Thorsen (th) og hendes kollega Tine Kjeldsen (tv), der står for træning og undervisning, har glæde af frivillige som Karin, der har tilbudt at hjælpe borgerne under træningen (foto:Kim Toft Jørgensen).

Sønderborg Kommunes gratis motionstilbud to gange om ugen i cirka tre måneder giver demensramte borgere et bedre humør og mere initiativ i hverdagen. Udover de mentale effekter har motionen en positiv effekt på livsstilssygdomme, forbedrer den fysiske funktionsevne og nedsætter social isolation. De pårørende deltager også i træningen og får mulighed for at netværke med andre i lignende situation. Det har givet de pårørende overskud, mindre stress og en følelse af bedre at kunne overkomme hverdagen. Det fortæller fysioterapeut Liv Fink Thorsen, der står for den fysiske træning.

Motionstilbuddet er et led i et udviklingsprojekt, der har fået støtte af Trygfonden og skal evalueres i 2018. Liv Fink Thorsen er ansat i en projektstilling til at varetage tilbuddet sammen med sin kollega, fysioterapeut, demenskoordinator Tine Kjeldsen. Tilbuddet har allerede nu vist så god effekt, at man i kommunen besluttet at videreføre tilbuddet efter evalueringen og har fastansat Liv Fink Thorsen til at stå for det.

I forbindelse med Danske Fysioterapeuters konference om demens i foråret vil Liv Fink Thorsen og Tine Kjeldsen holde oplæg om projektet med udgangspunkt i en case.

Let til moderat demens

Til projektet, der kaldes Motion, Sind og Samvær, rekrutteres mennesker i de tidlige stadier af deres demenssygdom og deres pårørende. Både borgere med demens og deres pårørende træner i små grupper på 6 personer. De træner en time to gange om ugen.

Træningen er opbygget på samme måde hver gang for at skabe tryghed og genkendelighed. Alle begynder med 10 minutters opvarmning på enten kondicykler, cross-trainer, romaskine eller gangbånd. Herefter følger træning i 8 forskellige styrketræningsmaskiner afbrudt af intervaller med konditionstræning.

Liv Fink Thorsen tester deltagerne før og efter træningsforløbet. Testen skal give et billede af: det generelle helbred, den fysiske status, livskvalitet og det kognitive niveau. I testen af de pårørende er der også fokus på stress og det fysisk og mentale overskud.

”Der er ofte fysiske skavanker i gruppen, som jeg skal tage højde for, når jeg sammensætter de individuelle programmer. Min rolle er at sammensætte et godt træningsprogram, skabe ro og inddrage de rette strategier, der motiverer deltagerne til at fortsætte træningen og til at opnå fremgang fysisk og psykisk”, siger Liv Fink Thorsen.

Også motion efter træningsforløbets afslutning

Når træningsforløbet på de ca. tre måneder er slut, kan deltagerne fortsætte deres træning samme sted, men nu med egenbetaling.

”Træningen foregår forskellige steder i kommunen; på to private fysioterapiklinikker og i et lille fitnesscenter. Lokalerne er overskuelige og rare at træne i for de demensramte borgere. Der skal nemlig ikke være høj musik og mange skærme og andet, der kan forvirre og forstyrre. Det er også vigtigt for projektet, at de demensramte borgere og deres pårørende kan fortsætte træningen bagefter under gode og rolige forhold, som de kender og er trygge ved. Og så skal klinikkerne og fitnesscenteret kunne stille en egnet instruktør til rådighed”, fortæller Liv Fink Thorsen.

Netværk

I motionstilbuddet er der afsat tid til at netværke med de andre deltagere.

”Belastningen på de pårørende er stor og mange af dem er påvirkede psykisk og lider af stress. Muligheden for at tale med andre har stor betydning for dem, og vi kan se, at dem vi allerede har haft igennem forløbet, har fået helt nye venner, de kan støtte sig til”, fortæller Liv Fink Thorsen.

 

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar