Store kommuner ønsker at overtage vederlagsfri fysioterapi

Sundhedsdirektører fra landets seks største kommuner vil gøre vederlagsfri fysioterapi kommunal, fordi ordningen er for dyr. Udgifterne skyldes flere patienter, påpeger Danske Fysioterapeuter.

Den vederlagsfri fysioterapi bør være kommunal. Sådan lyder budskabet i et debatindlæg på Altinget. Bag indlægget står sundhedsdirektørerne i landets seks største kommuner. De peger især på, at udgifterne til ordningen er vokset stærkt de seneste år.

Læs indlægget hos Altinget

Hos Danske Fysioterapeuter er formand Tina Lambrecht enig i, at tiden er inde til at se på strukturen i ordningen, men afviser, at udgifterne i sig selv er et fornuftigt argument.

”Det er også dyrt at behandle kræft og diabetes. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er steget, fordi der kommer flere patienter på ordningen. Det er ikke noget, vi som samfund skal være kede af – for det skyldes først og fremmest, at mennesker med handicap og alvorlig sygdom også lever længere,” siger hun.

Der var i 2016 68.000 patienter, der modtog vederlagsfri fysioterapi, og 6.000 der modtog vederlagsfri ridefysioterapi. Det er 22% flere end i 2011.

Udspil på vej

Danske Fysioterapeuter præsenterer i næste uge sit udspil til, hvordan man kan reformere den vederlagsfri fysioterapi med den faglige kvalitet i fokus.

”Vi er ikke imod forandringer, men det er afgørende for de mange patienter, der er afhængige af den her ordning, at det bliver ændringer, der fremmer den behandlingsmæssige kvalitet,” siger Tina Lambrecht.

Udspillet rummer både forslag til, hvad kommuner og fysioterapeuter kan gøre anderledes og lægger op til ændringer i praksisoverenskomsten, så det bliver lettere at strukturere vederlagsfri forløb ud fra ny viden.

”Der er sikkert nogle fysioterapeuter, der vil synes, at dele af udspillet er kontroversielt. Men som de seks sundhedsdirektørers indlæg viser, så er den vederlagsfri ordning i disse år udsat for et stærkt politisk pres, ” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Det er afgørende, at en reform af ordningen ikke bliver en blind spareøvelse – men tværtimod peger fremad mod bedre kvalitet til gavn for patienterne. Derfor ser jeg frem til at diskutere vores udspil med alle parter. For i sidste ende handler det her om at levere et behandlingstilbud af høj faglig kvalitet til en gruppe borgere, der har brug for hjælp.”

Læs mere om udspillet ”Fremtidens fysioterapi til mennesker med handicap” i næste nummer af Fysioterapeuten, der udkommer i starten af maj.

Del eller udskriv artiklen
31 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • bochristensen

  Hej alle sammen

  Som det fremgår af nyheden, havde vi et udspil til fremtidens vederlagsfri på vej.

  Det er nu klar.

  I kan se udspillet og læse om tankerne bag udspillet i nyheden her:
  https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/vederlagsfri

  Venlig hilsen
  Bo Berendt Christensen, presse- og kommunikationskonsulent, Danske Fysioterapeuter
 • Pia Vejle

  Hvem spørger patientforeningerne hvad de har af erfaring, hvis den nuværende behandling hjælper deres grupper af medlemmer, hvorfor så ændre på det, til stor frustration fra patienter som ikke har stort overskud i forvejen.

  Vi kæmper for at få den retmæssige behandling vi har brug for til at få hverdagen til at fungere, for at få lidt mere livskvalitet, og for at blive set på som individer, man kan ikke putte mennesker i kasser og behandle over én kam.

  Jeg ser det absolut også som en skjult sparerunde.
 • Ove Thomsen

  Kommunerne overtog myndighedsansvaret for den vederlagsfrie ordning d. 1/8 2008. Ordningen beror på, at det er egen læge der i første omgang vurderer hvorvidt en borger er vederlagsfri eller ej. Dernæst kan borgeren frit vælge hvor hun/han vil modtage sit vederlagsfrie tilbud. Kommunerne har i lige tråd med privatklinikkerne med overenskomst, samt godkendte private udbydere (godkendt af kommunen), mulighed for at tilbyde vederlagsfri tilbud. Dvs. det skulle gerne være kvaliteten af tilbuddet, der skulle få borgeren til at vælge det tilbud der passer borgeren.
  Det er forbavsende få kommuner der har lavet specifikke tilbud til vederlagsfrie borgere, selvom de har alle muligheder for at gøre det, og derved ikke have udgift til andre udbydere.

  Der er, som før skrevet, en skarp kontrol af udgifterne på alt hvad praksissektoren foretager sig, og styrings- og reguleringsmuligheder overfor hver enkelt fysioterapeut, så man hele tiden har styr på økonomien.

  Kommunerne bliver kompenseret med DUT-midler. Der er nogle kommuner der bliver overkompenseret og andre der bliver underkompenseret år for år. I den kommune hvor jeg er hjemhørende, som er en af de kommuner som byder ind på den vederlagsfrie ordning, har kommunen i mange år været overkompenseret. Jeg har ikke tallene fra de sidste år. Fra 2008-2013 var der et overskud, dvs. kommunen tjente på ordningen. Vi har før adspurgt kommunen, hvad man gjorde med overskuddet. Det gik jo som alt andet, ned i den fælles kommunekasse, var svaret.
  Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, om kommunerne ser ordningen, som en mulighed for at tjene penge. Det er vel og mærke de store kommuner, der vil have ordningen og ikke de små. De små kommuner vil have noget svært ved håndtere denne ordning.

  Der er mange praktiserende, regionale som kommunale fysioterapeuter der alle yder en kvalitativ superindsats for vores borgere/patienter. Vi har selv en god dialog med de kommunale fysioterapeuter, hvor vi sammen prøver at finde det bedste tilbud til borgeren/patienten. Dog vælger borgerne af og til os, i stedet for det kommunale tilbud, da de føler det hos os, de får det bedste tilbud. Faktisk meget sjældent omvendt.
  Jeg håber og mener, det er fordi vi yder en nærværende og kvalitativ indsats overfor borgeren/patienten, hvor vi hele tiden har øje for rammen, for hvad vores tilbud kan indeholde.

 • Lasse Bjerregaard Kildevæld

  Kære Tina Lambrecht.

  Nu er tiden vist inde til at du træder i karakter i denne vederlagsfrie politiske rævekage. Du gik til valg på at du var en kvinde med "politisk tæft". Tæft rimer på kæft, så nu må munden åbnes over for sundhedsdirektørerne, embedsmændene og talrytterne. Du fik min og mange andre privatpraktiserendes støtte ved regions- og formandsvalget. Jeg anså dig som den mest værdige af kandidaterne, og det mener jeg fortsat at du er.

  Jeg anser flytningen af den vederlagsfrie ordning som en kompensation til de kommunale fysioterapeuter. Mange kommunale fysioterapeuter står nok over for fyringsrunder hvis de ikke meget snart får flere opgaver. Efter mange kommuner valgte at give patienter med GOP'er frit valg, opstod der pludseligt et stort hul i form af mangel på arbejde til de kommunalt ansatte fysioterapeuter.
  Så ved at hjemtage den vederlagsfrie ordning, forsøger man nu at reetablere arbejde til de ledige hænder hos de kommunalt ansatte, som jeg i øvrigt er sikre på kan levere et solidt arbejde med en gedigen kvalitet. Problemet er blot som tidligere nævnt i debatten at de drukner i administrativt arbejde i en tons tungt bureaukratisk kolos.
  Ydermere vil de ikke få muligheden til at levere et arbejde af høj kvalitet, eftersom pengene ikke er til det. Disse økonomiske midler kommunerne får i hånden, ved at hjemtage VF ordningen, vil atter blive brugt til at dække andre huller i trængte kommunekasser der fattes penge.
  Endnu et faktum er at det er de privat praktiserende betaler skat til de slunkne kommunekasser. De kommunalt ansatte fysioterapeuter er lønnet af skatteborgerne og dermed en kommunal udgift.
  Den vederlagsfrie patient fylder en privatpraktiserendes kalender med 20-50% arbejde. Lad os antage at der i Danmark er 3000 privatpraktiserende med overenskomst inden for sygesikringen (2549 i 2013) Lad os så antage at en 1/3 af dem mister deres job med fjernelse af den vederlagsfrie ordning. 1000 fysioterapeuter uden job!
  Så har vi skabt et massivt samfundsproblem i form af ledige fysioterapeuter der kan rakke rundt som sigøjnere og åbne egen praksis i deres garage. Hvilken retning tror vi så kvaliteten i behandling af patienter går hen? Nemlig. Sydpå.
  Ligeledes fortsætter skolerne ukritisk med at pumpe fysioterapeuter i et støt stigende antal så man til sidst kan fodre svin med dem. Flere ledige i køen hos jobcenteret. Dette skaber selvfølgelig arbejde til sagsbehandlerne i de alenlange ledighedskøer, så måske skulle vi omskole de ledige fysioterapeuter til dette erhverv.
  Denne vederlagsfrie debat er en lort af rang og den stinker langt væk. Af lort. Lad os ikke være naive og tro at det her løser sig selv. Lad os komme politikerne i forkøbet og fortælle dem lidt om konsekvenserne af deres beslutning. Både i fysioterapifaget såvel som på samfunds niveau.
  Så kære Tina Lambrecht: Grow a pair og sæt i gang!

  Mavesure hilsner

  Lasse B. Kildevæld
  (sjovt nok) Privatpraktiserende med overenskomst inden for sygesikringen.
 • Jens Gramstrup Olesen

  Og hvorfor er der ingen der tilsynedladende indser at en profession som kan kostes rundt med uden videnskabeligt holdbare arguementer samt videnskab - reguleres og styres og reguleres af det tilfældige politiske kaos og sammenrend af tilfældige magtpolitiske alliancer og sammenrend af deres interesserer som ikke har patienterne som hovedfokus eller fysioterapeutisk behandlingskvalitet men NPM; new public management som i korthed er produktionsoptimering, læs besparelser og mindre faglighed. I et NPM perspektiv er fysioterapeuter som tænker fysioterapi med et stort F kort sagt uønskede, fordi NPM italesætter serviceniveauer og ikke Fysioterapifaglighed. Vi bliver sagt på en anden måde kørt over af det samme tog for tiden - som næsten har destrueret folkeskolen og lærere der tænker læring med stort L. Det værste er næsten at vores forening ikke tør italesætte disse problematikker fordi de kort sagt selv delvis har allieret sig med NPM folket og ikke med vidensskaben og FYSIOTERAPI.
  God weekend.
 • Jens Gramstrup Olesen

  Hvorfor er der ingen der stiller det oplagte spørgsmål, hvorfor har hvem nu der betaler, udfører og leverer vederlagsfysioterapi ingen videnskabelige undersøgelser til at underbygge, hvilken faglig håndtering virker bedst målt på patienterne og hvilken organisering der bedst muligt understøtter dette?
 • Søren Friis Christiansen

  Vi skal passe på med ikke at blive for snævresynet og tro "vores praksissektor leverer et bedre kvalitetsniveau end andre" og kan kun tilslutte mig Christinas og Brians udsagn, om at det kommunale regi også laver et rigtig godt stykke arbejde.

  Jovist er der kommuner der ikke formår at løse opgaven, men dette skal mere ses som en organisatoriske og administrativ problemstilling. Der bliver ofte brugt mange flere af ressourcer og tid på dokumentering end i privat praksis, tæt fordi der arbejdes i flere journalsystemer. Dernæst har jeg også oplevet og hørt mange dårlige historier fra privat praksis med tidspres og korte behandlingstider, men dette er sikkert også tilfælde i kommunalt regi, og sådan historier vil altid forekomme - i hvilket som helst regi for den sags skyld. Vi skal se udover vores egen hverdagssyn og den overbevisning vi kan danne på baggrund heraf, fordi det er ikke nødvendigvis et sandfærdigt billede, hvis man ser i det større perspektiv.

  Når debatten så går videre på det "frie valg" for borgeren, skal man blot huske hvilke konsekvenser nuværende paragraf 51' medfører, før man begynder at præker omkring vigtigheden af dette.

  Som samfund bør vi hjælpe de svageste og dem med størst behov med de ressourcer vi har. Set i belysning af undersøgelser, der er lavet omkring 51', så vil det kun være en lille gruppe, som ikke vil have råd til fysioterapi hvis ydernummersystemet blev nedlagt, og at denne gruppe alligevel ikke har råd med nuværende system. Det taget i betragtning , vil det mest rimelig og ikke mindst retfærdige være at nedlægge ressourcerne til 51'. Vi levere altså en ydelser her, som er værd at betale 100-150 kroner mere for og som den størstedelen af danskerne har råd til at betale. De frigjorte ressourcer skulle således bruges på 62'erne, som ikke ville stå i denne økonomiske problemstilling.

  Men igen er der noget som stadigvæk hedder personlige økonomiske incitamenter samt et rigid og konservativt system, der krampagtigt holder fast i dette forældede system. Desværre.

  God debat. :-)

  Mvh.
  Søren Friis
 • Denis Nyboe

  Jeg frygter for patienternes mulighed for vederlagsfri fys formindskes hvis kommunerne overtager.
  Det er jo egentligt staten og ikke kommunen som betaler vederlagsfri behandling. Kommunerne kunne jo bare lade det ligge i regionen hvor det var velfungerende.
  Men kommunerne så jo en mulighed i at hjemtage administrationen i håbet om at få nogle flere penge at arbejde med. Det gav jo en oplagt mulighed for at supplere økonomien i de kommunale træningstilbud.
  På grund af fordelingsorningerne i det kommunale system har nogle kommuner for få penge til feltet uanset om det er kommunale eller private fysser som laver arbejdet.
  Kommunerne er administrative enheder og i den sammenhæng ser vi jo tunge kontrol systemer hvor alt vejes uanset om det er nødvendigt eller ej. Det kan betyde for megen kontrol og for lidt behandling.
  Eksempel vi havde besøg af en kommunal leder som spurgte os hvordan kan det være at40% af jeres patienter i en bestemt diagnosegruppe koster så meget, da vi gik ned i tallene var 40% 2 personer SM fik hjemmebehandling.
  Ved at spare for meget på vederlagsfri behandling fratager man handicappede muligheden for at fungere i samfundet. Arbejdsevnen vil uvægerligt falde hos mange mennesker, fordi de ikke selv har råd til at få den nødvendige behandling
 • Morten Graversen

  Efter at have læst indlægget fra de 6 kommuner, fristes jeg til at sige at vi kæmper lidt imod uvidenhed. Og det er desværre det jeg oplever når jeg er i dialog med politikkerne i min egen hjemkommune også. De ved ikke hvad vederlagsfri fysioterapi er, og den viden de har, har de fra deres egne embedsmænd, som måske ikke er helt så objektive. Når de kommer ud og ser hvordan vi behandler de vederlagsfri, så siger de alle samstemmigt, "hold da op, det er da imponerede". Men de får desværre fordrejede tal fra regnedrengene som viser at ordningen er steget. Men hvad får de egentlig for pengene, og hvis ikke de fik det de fik, ville der så være markant andre udgifter i ældreplejen? Jeg tror det, og det bekymre mig at de skriver at regningen ligger hos skatteborgerne, for regningen til skatteborgerne vil blive markant højere hvis funktionsniveauet faldt qua mindre behandling.
  Som ordningen er i dag, bliver der holdt et skarpt øje med udgifterne til hver enkelt patient via kontrolstatistikkerne og fokus er øget blandt via den sidste praksisplan der er lavet. Heri opfordres der ligeledes til mere dialog imellem kommunerne og os praktiserende, og det mener jeg må være skridt nummer 1. Må etableret en go dialog hvor det evt er muligt at være fælles om nogle af patienterne. Vi oplevede inden der blev etableret den dialog at når de "tunge" patienter kom i kommunalt regi, så faldt de i niveau fordi kommunen ikke var gearet til at tage sig af dem. Men med fælles hjælp gik det.
  Økonomien vil efter min overbevisning klare sig bedst hvis de vederlagsfri blev i privat praksis. Fint at få skabt en dialog og få sat fokus på at få dem der er kandidater på hold træning, men lad være med at tro at det bliver en succes at hive de vederlagsfri over i kommunalt regi.
 • Nicolai Adamsen

  Hej Brian.
  Jeg er ikke i tvivl om at kommunale fysioterapeuter også er dygtige. Vi har trods alt den samme uddannelse :)
  Det er spørgsmål om kvalitetssikring af patientforløbet, og rammerne omkring det. Ved at overdrage alt til kommunen, så vil der lettere kunne skrues op og ned for udgifterne (færre behandlinger, færre fysioterapeuter etc.).
  Du arbejder i det kommunale, så du ved om nogen anden, at der ofte køres spare runder. Det kan også ramme fysioterapi området og dermed den vederlagsfrie ordning.

Se flere
Indsend kommentar