Træning og kost kan kurere diabetes

Et nyt studie viser, at en times træning 5 gange om ugen og den rigtige kost er mindst ligeså effektiv som medicin for diabetes 2 patienter. Det understreger, at der er brug for en helt ny tilgang, mener Danske Fysioterapeuter.

Et nyt studie fra Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet viser, at den rigtige træning og giver store gevinster for patienter med diabetes 2.

Læs mere i Politiken

Forskerne inddelte 98 deltagere i en livsstils- og en kontrolgruppe. Alle fik almindelig medicinsk diabetesbehandling og livsstilsråd. Men livsstilsgruppen på 64 personer skulle også motionere og følge en kostplan, så de tabte sig.

Efter 1 år behøvede 56 procent af livstilsgruppen ingen medicin mod 14 procent i kontrolgruppen.

Kalder på ny tilgang

Når træning og kost kan hjælpe bedre end medicin, så er tiden inde til at skifte fokus i vores tilgang til diabetespatienter, mener formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht.

”I dag er der flere diabetespatienter, der får ordineret medicin end træning. Nu viser evidensen, at træning er helt afgørende. Det kalder på, at vi gentænker vores indsats til mennesker med type 2 diabetes, så træning og kost bliver en del af behandlingstilbuddet til alle patienter.”

Hun opfordrer derfor sundhedsministeren til at give landets praktiserende læger mulighed for at udskrive motion på recept til blandt andre diabetespatienter.

”Erfaringerne fra Sverige, hvor man gennem mange år har brugt motion på recept, viser, at den individuelle tilpasning af træningen er afgørende for at opnå de gode effekter. Det er netop kombinationen af træning tilpasset den enkelte patients ønsker og motivation samt høj intensitet, der er vigtig,” siger Tina Lambrecht.

Nødvendigt med flere tilbud

De svenske erfaringer viser ifølge Tina Lambrecht også, hvorfor det ikke nok med de nuværende kommunale tilbud til diabetespatienter. Til Politiken siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ellers, at kommunerne i dag allerede har tilbud til patientgruppen.

Læs ministerens kommentar til undersøgelsen her

”Kommunerne gør rigtigt mange gode ting. Men der er stor forskel i tilbuddet – der er brug for en samlet national handlingsplan på diabetesområdet som ligger langt større vægt på kost og træning. Det er regeringens ansvar,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Medicin er symptombehandling, hvor motion rent faktisk fjerner sygdommen. Det er rigtig godt nyt, men hvis den viden skal gavne patienterne, kræver det, at vi begynder at tænke på en ny måde. 

Del eller udskriv siden
5 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Thaddeus Joseph William Jones

  Det bliver interessant at følge, og dejligt at der nu er et studie som bliver lagt mærke til/kan bruges i politisk sammenhæng, til trods for at denne viden er 'old news'. :)

  Erik; det virker for mig mest som om at Andreas, uden at skulle svare direkte for ham, refererer til trenden "motion på recept", hvori der implicit ligger en fravælgelse af klinkkker udenfor ydernr.systemet. Det ville jo være at "snyde" både fysioterapeuterne udenfor ydernr. men også, og endnu vigtigere, behandlingsmålgruppen hvis tilbuddet begrænses mhp. udbudssteder.
  Men når der kommer penge (og politik) ind i sager, så bliver de ofte interessante - mange gange desværre på den ufede måde, så det bliver som sagt spændende at følge. :)

  Mvh.
  Thaddeus
 • Erik Risum

  HVORFOR! er det at alle fysioterapeuter u/ydernummer tror at behandling under ydernummer er uden nogen form for kontrol og krav....?????? Jeg bliver sgu fornærmet...

  Hilsen
  Erik Risum
 • Tina Lambrecht

  Kære Andreas

  Godt at høre, at du var med. Resultaterne fra U-turn er jo særdeles interessante.

  Vi har som forening ikke lagt os fast på en specifik model, så jeg tager dit konstruktive indspark med videre.

  Venlig hilsen
  Tina Lambrecht, formand
 • Jesper

  .
 • Andreas Bjerregaard

  Hej Tina.

  Fedt med dit shout til en ny tilgang. Du opfordrer derfor sundhedsministeren til at give landets praktiserende læger mulighed for at udskrive motion på recept til blandt andre diabetespatienter.

  Hvad mener du med en ny tilgang og recept - mener du så motion på ydernummer?

  Jeg kan være bekymret for, at hvis tilgangen lader sig inspirereret af GLA:D projektet, hvor en masse klinikker starter det op, specialt udenfor ydernummer, og der bidrages til en stor database, så alle kan se hvor effektiv interventionen er. Og når succes bliver stor nok, så laver du/danske fysioterapeuter, en aftale med flere kommuner om at de betaler, ligesom med GLA:D, men hvor tilbuddet kun kan benyttes af ydernummersklinikkerne.

  Jeg var selv en af trænerne til U-turn forløbet sammen med blandt idrætsuddannede. Her foregik træningen i FitnessDK og træninger tog mellem 50 minutter til til halvanden time. Hvis vi skal have en ny tilgang, så skal det ikke ind i en ydernummerskontekst med motion på recept, hvor det kommer til at kører som vederlagsfri træning til gamle patient uden nogen form for kontrol og krav.

  Jeg håber, at I kan finde en ny tilgang, hvor tilgang tilpasses resultaterne af forskningen og forskningen ikke skal tilpasse den fysioterapeutiske overenskomst for ydernummer.

  Glæder mig til at følge jeres arbejde til at få flere fysioterapeuter til at arbejde med træning til personer med diabetes.
Indsend kommentar