Specialiseringsrådet søger medlemmer

Dansk Selskab for Fysioterapi søger tre medlemmer til specialiseringsrådet. Rådet godkender certificerede klinikere og specialister inden for specialerne i fysioterapi.

Specialiseringsordningen giver fysioterapeuter et bevis på deres kompetencer inden for et fysioterapeutisk speciale i klinisk praksis. Det er Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), der står bag ordningen.

Specialiseringsordningen er rettet mod fysioterapeuter, som arbejder med klinisk praksis, og som har særlige kompetencer og færdigheder inden for et fysioterapeutisk speciale. Det er specialiseringsrådets opgave at godkende ansøgere på et af to niveauer i specialiseringsordningen.

Specialiseringsrådet består af

  • Tre personer med relation til henholdsvis forskning, professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi på professionshøjskolerne og klinisk praksis.
  • En person, der repræsenterer det speciale, ansøger søger specialiseringsgodkendelse indenfor.
  • En repræsentant for bestyrelsen i DSF. Vedkommende er samtidig formand for specialiseringsrådet.

Efterlysning af tre forskellige profiler

Aktuelt efterlyses tre medlemmer til specialiseringsrådet med relation til henholdsvis forskning, professionshøjskolerne og klinisk praksis med følgende profiler:

  • Forskning: Fysioterapeut (Phd., lektor, etc.) med kendskab til forskning og udvikling i fysioterapi.
  • Professionshøjskolerne: fysioterapeut (lektor, uddannelsesleder etc.) med kendskab til organisering af uddannelsen og indhold i grunduddannelse i fysioterapi
  • Klinisk praksis: fysioterapeut (gerne specialist) med lang erfaring i klinisk praksis og bredt kendskab til forskellige specialer

Arbejdsbyrde og honorering

Specialiseringsrådet behandler ansøgninger to gange om året. Udover deltagelse i møder, hvor ansøgninger behandles, må der påregnes en vis forberedelsestid til disse møder. Der kan forekomme ekstra møder i opstartsperioden samt ved de første ansøgningsrunder.

Specialiseringsrådet honoreres efter Danske Fysioterapeuters gældende retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste og rejseudgifter.

Specialiseringsrådets medlemmer vælges for en periode på fire år.

Ansøgning senest 1. december

Ansøgning på maksimalt 1½ side med angivelse af tilknytning til et eller flere faglige selskaber, samt et kort CV sendes til kontakt@dsfys.dk senest d. 1. december 2017.

Har du spørgsmål kan du kontakte organisationskonsulent i DSF, Anders Lorentzen på kontakt@dsfys.dk eller på 6021 8713.

Læs mere om specialiseringsrådets opgaver i kommissoriet for rådet

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar