Det vil kandidaterne til formandsposten

Se hvilke faglige og politiske mærkesager Jeanette Præstegaard og Tina Lambrecht har i deres valgprogram og læs reportager fra de fem valgmøder.
Jeanette Præstegaard (til venstre) og Tina Lambrecht (til højre) stiller begge op til formandsposten.

Valgkampen i gang. Se hvilke faglige og politiske mærkesager de to kandidater har i deres valgprogram, læs interviews med Tina Lambrecht og Jeanette Præstegaard, og læs debatterne fra de fem valgmøder, der blev afholdt rundt i landet.

Læs om de to kandidater

Læs reportagerne 

Husk, at du kan stemme fra 5. februar og frem til 20. februar. Alle ordinære medlemmer og studerende, der er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, er stemmeberettigede. 

Sådan stemmer du 

Del eller udskriv artiklen
120 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Barbara

  Kære Jeanette,

  Tak for dit svar.
  Det lyder meget fint - og i princip vil I jo begge to det samme. Men fremgangsmåden er måske forskelligt, det vil tiden vise.

  Held og lykke. Ligegyldigt hvem der vinder så håber jeg at vinderen fokuserer bredt på fysioterapien og at der vil skal/være forskel på privat, "semi-privat " (sygesikringsklinikkerne) og offentligt. Der er fordele og ulemper i alle sektorer, og det er nok også meget et temperament spørgsmål om man er til det ene eller det andet.

  Alle skal have ordnede forhold! Men der må gerne være forskel på fx lønniveauet for en nyuddannet fysioterapeut og en erfaren fysioterapeut og på en, som har specialiseret sig. Det tager sygesikringen jo sket ikke hensyn til. Og for den sags skyld må der også gerne være en vis regional lønforskel (ligesom det jo kan ses i løntabellerne, hvor man vælger sin bopæl). Det er trods alt betydeligt billigere at bo på Bornholm end i de store danske byer. Dette tages der hellere ikke hensyn til i sygesikringsafregningen.

  Og husk gerne at selvom I kalder os (sygesikringsklinikkerne) for private, så er vi altså ikke helt private. Vi må ikke selv bestemme vores priser. Det må kun dem, som er udenfor sygesikring.

  Mange hilsener og må den bedste vinde
  Barbara Juen
 • Jeanette Præstegaard

  Kære Kirsten

  Ja, det må føles mærkeligt at pege på en formand, som ikke kan præcisere sine resultater og visioner!

  Hermed 3 meget målbare resultater som du vil kunne se i min formandsperiode.
  Som ”dommer” anvender du og jeg MSI Research, som gennem en årrække hvert andet år har foretaget en medlemsundersøgelse for Danske Fysioterapeuter.

  Med afsæt i rapporten for 2017 vil du under min formandsperiode kunne se følgende målbare resultater:

  - Danske Fysioterapeuters medlemstilfredshed vil stige fra indeks 62 til indeks 68.

  - Danske Fysioterapeuters synlighed i den offentlige debat vil stige fra indeks 58 til indeks 64.

  - Danske Fysioterapeuter påvirker dagsordenen på områder, der er vigtige for professionen vil stige fra indeks 62 til indeks 68.
 • Jeanette Præstegaard

  Kære fysioterapeuter

  Den politiske vision for strukturreformen fra 2007 er samme høje faglige kvalitet i behandlingen i hele landet og samme høje kvalitet i akutbehandlingen 24/7/365. Det skal ske gennem en styrket præ-hospitalsindsats, færre og større sygehuse, Fælles Akut Modtagelse på færre sygehuse og et styrket samarbejde med praktiserende læger og kommuner m.m.

  Som formand vil jeg derfor sætte fokus på,
  - hvordan strukturreformen fra 2007 giver skatteborgere valuta for pengene i forhold til de dele af det sundhedsfaglige genstandsfelt fysioterapeuter opererer i,
  - hvordan fysioterapeuter kan øge antallet af offentlige normeringer regionalt og kommunalt ved at tage forebyggelsesdiskursen håndfast til os!

  Gennem formandsvalget har jeg flere gange hørt fysioterapeuter fortælle om etiske dilemmaer de dagligt står i; kan bare stå at se på at patienter på medicinske og geriatriske afdelinger får lov at ligge i deres senge 23/24 uden at kunne gøre noget, der ikke er fysioterapeuter på alle ortopædkirurgiske ambulatorier på trods af patienters behov, fysioterapeuter ikke er tænkt ind i alle ambulatorier – hvor fremtidens hospitalsstruktur jo forskyder patienter fra stationære til ambulante forløb (det (næsten) sengeløse hospital).
  Jeg vil arbejde for, at Danske Fysioterapeuter pro-aktivt og aggressivt griber forebyggelsesdiskursen!

  Jeg vil arbejde for, at politikere ikke er i tvivl om strukturreformens medførte dilemmaer: Balancen mellem fysioterapeuters faglige kompetencer og arbejdsgivers ret til at bestemme.

  Fysioterapeuter har kompetencerne til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser i forhold til mange sygdomme og lidelser. Som formand for Danske Fysioterapeuter vil jeg tage håndfast greb om forebyggelsesdagsordenen sammen med fysioterapeuter, DSF og relevante forskningsmiljøer.

  Vi skal derfor investerer kontingentkroner på at lave sundhedsøkonomiske beregninger, så det bliver tydeligt, at der med investeringer i fysioterapi og fysioterapeuter er rigtig mange penge at sparre!
 • Kirsten Thoke

  Kære Jeanette

  Jeg har nok ikke fået mig udtrykt klart nok .. Mit ønske var at få mindst 3 deciderede resultater, du tror du vil have opnået om 4 år ( hvis og såfremt .. 😊)

  Jeg kan kun få øje på et enkelt i dit svar, nemlig at medlemstilfredsheden er steget til 68%.

  De andre punkter er vel "midler" eller processer du vil sætte igang, men ikke tror du kommer i mål med på 4 år? ( arbejdsmarkedsmodellen tæller ikke med i min logik ... Jeg har ingen grund til IKKE at tro, at hvem der end sidder som formand, så bliver den implementeret, som repræsentantskabet har bestemt)

  Jeg havde faktisk troet du turde være meget mere konkret ,, som fx
  - arbejdsløsheden er faldet til xx%
  - medlemstallet er steget til xx%
  - turnusordningen er trådt i kraft
  - lønningerne til kandidater er steget med xx kr/%
  - det kendte ydernummersystem er arstattet af ....???
  - ingen fuldtidsansat fysioterapeut .. Offentlig som privat .. har en løn på under xx kr/ mdl

  Eller noget helt andet? Bare mindst 3 reelle resultater 😊

  Og så ikke mere fra mig i denne omgang!

  Tak til jer begge, Tina og Jeanette, for jeres engagement ... Må den bedste kvinde vinde!

 • Jeanette Præstegaard

  Kære Barbara

  Jeg ser flere mulige forklaringer på den svage fagpolitiske interesse; overgangene fra kredse til regioner har gjort geografi til en mulig forklaring, det moderne menneskes balance mellem et travlt arbejdsliv, aktivt fritidsliv, familieliv m.m. Jeg fornemmer dog en stille forandring her.

  I de af Region Hovedstaden arrangeret dialogmøder og generalforsamlinger jeg har deltaget i gennem de seneste år, har jeg observeret et fremmøde med over 120 deltagere pr. gang. Og så tror jeg, at sidste overenskomst – hvor lærerne blev lockoutet af regeringen – har givet os alle noget at tænke over! Jeg har været med til at arrangere netværksmøder for palliativt arbejdende fysioterapeuter i region Hovedstanden, Sjælland og Midtjylland, og hver gang var fremmødet større end forventet (30 personer +). Nu ved jeg ikke, om du var deltager ved disse arrangementer, men jeg fornemmede stort engagement. Jeg tror, at klart og tydeligt fokus på mødets fagpolitiske emne eller det faglige indhold er afgørende. I min færden i fysioterapeutiske kredse og netværk bliver jeg mødt af stærke motivationer for at udveksle tanker og erfaringer og blive klogere sammen med andre fysioterapeuter – tænk her bare på interessen for Fagkongressen.

  Hvis du har fulgt debatten før og under formandsvalget på de sociale medier m.m., vil du også kunne se, hvordan rygter, påstande og generaliseringer ind i mellem flyver på og mellem linjerne; - som du egentlig også selv er inde på i dit tidligere indlæg. Det synes jeg ikke er værdigt for en medlemsforening. Jeg synes, det er et centralt ansvar at gøre noget ved dette.

  Ift. løndumpning: Der er vedtaget en arbejdsmarkedsmodel. Den er endnu ikke udrullet, sektionerne er endnu ikke besat – derfor kan vi ikke vide, om der allerede er gjort noget ved dette. Vi har en forventning om at det sker! Med mig som formand vil du være sikker på at de aftaler, der er indgået omkring modellen bliver til virkelighed!

  Og så tænker jeg, at det er klogt at reflektere over, hvordan det kan være, at nogle ansatte ikke gør brug af de tilgængelige muligheder Danske Fysioterapeuter stiller til rådighed. Hvilke tanker gør du over, at nogle fysioterapeuter fravælger dette? De svar er vigtige at forfølge, når man er en medlemsforening.

  Jeg ved ikke helt, om jeg kan overbevise dig med mine svar. Du har i dit indlæg jo præsenteret dit valg af formandskandidat i denne valgrunde. Men med mig som formand vil mine handlinger kunne overbevise dig.
 • Barbara

  Kære Jeanette,
  Tak for dit meget udførlige svar på mine spørgsmål?!? Tror du har dog glemt at læse mine spørgsmål ...

  Tina Lambrecht har vist resultater. Bla har hun for nyligt sikret os at vi må fortsætte med akupunktur. Hun har indført den nye arbejdsmarkedsmodel, ....

  Tror snart jeg må tilføje mig andre skribenter, som får associationer til US valgkampagner, hvor der loves guld og grønne skove, mexicansk mur,...

  Hverken du eller Tina kan gøre alle medlemmer tilfredse, selvom I sikkert begge to har denne ambition. Det er i hvert fald ikke lykkedes Trump at samle Amerika.

  Jeg er sikker på at du har gode intentioner, men jeg er ikke sikker på at du kan holde dem.

  Måske vil du besvare mine spørgsmål fra mit forringe indlæg? Måske kan du overbevise mig, når du har besvaret dem KONKRET. Jeg er ikke tilfreds med overfladiske “svar.

  Med venlig hilsen Barbara
 • Jeanette Præstegaard

  Kære Kirsten

  Jeg tør godt sætte mig selv på spil i en formandsperiode og give klare mål, du og andre fysioterapeuter kan måle mig på. Mit fagpolitiske engagement er motiveret af en blanding af en indre (idealistisk) drivkraft, af lysten til at have magt til at sætte dansk fysioterapi i bevægelse og af indignationen over urimelige og uretfærdige forhold. Jeg tror på, at fysioterapi har en lys fremtid, hvis vi tænker og handler klogt med både hjerte og hjerne. Jeg vil fysioterapi og fysioterapeuter!

  Du og andre vil med rette kunne bede mig redgøre for følgende efter en formandsperiode:

  - Nye uddannelsesmuligheder og strukturer som gør, at foreningen bedre og systematisk kan udnytte de erfaringer og kompetencer som tillidsvalgte (TR, Amir og SU medlemmer) gør sig.

  - Gennemførte medlemsseminarier hvor praksisforhold, hospital-, kommunal- og statsansattes forhold har været drøftet, løsninger er konsekvensberegnet og (for)handlinger er i gang/foretaget.

  - Udfoldning af og håndfast handling på de konsekvenser, der er indgået omkring den indgåede arbejdsmarkedsmodel for praksis.

  - Forhandlinger med diverse ministerier m.m. er iværksat for at udrulle en 1 årig turnusordning.

  - I samarbejde med DSF udrulle forslag til kandidatuddannelser inden for specifikke fysioterapeutiske specialer.

  - Øget medlemstilfredshed fra nuværende 62% til 68%, der er gennemsnittet for sammenlignelige fagforeninger.

  - En omorganisering af faglig afdelingen.

  - Igangværende forhandlinger med KL og regionerne omkring nye arbejdsområder for fysioterapeuter i socialsektoren.

  - Udrulning af er en helt ny forståelse af begrebet medlemsservice.
 • Jeanette Præstegaard

  Kære Barbara

  Det, der vil gøre den kæmpe store forskel med mig som formand, er de handlinger du vil se og mærke ske!

  Hvis du vil status quo, skal du sætte din stemme på Tine, hvis du vil forandring, nytænkning og HANDLING, skal du stemme på mig.
 • Tine Nielsen

  Kære Kirsten
  Det er meget bevidst at TR'erne eller SU'erne ikke er nævnt, da valg til TR og SU er OK-aftalt og derfor har jeg ikke haft fantasi til at TR’er og SU’er kunne indgår særskilt i en ”slankning” af de politiske niveauer! Men jeg kan selvsagt ikke vide hvad Tina tænker, da der ikke er kommet et entydigt svar!
 • Martin Bruun Josefsen

  Kære Karen Langvad, formandskandidater og co,

  Mange tak for svar Karen Langvad. Jeg er indforstået med at det er (HB) stemningen omkring "åben adgang" til denne slags debatter. Omvendt tænker jeg det er god timelig praksis at revurdere om man, eks. med inspiration fra andre faglige selskaber / organisationer, skal overveje et medlemslogin til denne slags debatter. Det må stå i samspænd med overvejelser omkring kommunikation og profilering af "faget" udadtil; hvilken historie vil vi fortælle om fysioterapi og fysioterapeuter på sigt.

  Til begge kandidater (mangler ordet formandsKVINDE kandidater) savner jeg lidt supplerende svar på tidligere stillet spørgsmål om "kompetencer". Hvad skal ifølge jer bringe reelle kliniske (specialiserede) kompetencer i hus rent fagligt og anerkendelsesmæssigt? På den ene side nævnes akademisering som et bud. På den anden professionsmaster (UCL) vs kandidat (UNI). Jeg savner inddragelsen af kliniske specialerettede kompetencer frem for generelle termer omkring mastere og kandidater, der ofte "dør ud" i et kompetenceperspektiv. Er der tale om kombinationer. Er der tale om en grunduddannelse + faglige selskabsmæssige anerkendelser (postgraduat klinisk specialisering), som har et samarbejde med Sundhedsstyrelsen a la lægernes specialebærende faglige selskaber på sigt - Ifølge jer?
  Man kunne også spørge: Hvorfor er de faglige selskaber i fysioterapi ikke anerkendt på fod med lægernes; og ville det være relevant? Der er mange internt fysioterapeutiske forståelsesmæssige udfordringer og fordomme heri såvel. Men hvad tænker I?

  En formands (kvinde) med ambitioner har for mig et stort politisk aktiv (og ikke kun faglige forståelser); foreningen står bl.a. for arbejds- løn- og trivselsvilkår. Det spænder utroligt vidt.
  Og Tina har i mange år formået at betræde utallige positioner og møder. Dertil kan man altid spørge om medlemmernes divergerende behov og ønsker har medført et for stort eller i realiteten for lille bemandingsniveau, som nogen spørger om. Der skal mange til at gøre et skib flot. Men heller ikke for mange, of course.
  Der er meget mere i det end "jeg vil vores bedste". Derfor har jeg brug for at vide; hvad er målene - og hvad er det der skal til for at nå dem? Og hvis der nævnes "det har vi ikke nået de seneste år" - hvad skal vi så måle på om 4 år?
  "Why - How - What"?

  Det imødekommer min galgenhumor når eks. Kirsten Thoke nævner "... en mur til Mexico... " som valgløfte. Lad os håbe de langsigtede visioner ikke slagter "Obamacare".

  BH Martin JosefsenSe flere
Indsend kommentar