Forhandlinger om minimumskontrakt trækker ud

Efter et langt forhandlingsmøde i går, er forhandlingerne nu sat på pause, for at sektionernes forhandlere kan vende uenighederne med deres bagland. Der er aftalt nyt møde den 19. december.

De to sektioner for henholdsvis arbejdsgivere og for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar mødtes i går til forhandlingsmøde om en ny minimumskontrakt for privatansatte fysioterapeuter.

Trods lange drøftelser er parterne endnu ikke nået til enighed omkring indholdet af en ny minimumskontrakt, og de to sektioner mødes derfor igen den 19. december.

De to parter har aftalt, at der er fortrolighed om indholdet i forhandlingerne.

”Derfor kan jeg ikke gå i deltaljer, men der er stadig uenighed på væsentlige områder,” siger Tine Hasselbrinck Madsen, der er formand for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

”Samtidig er det vigtigt at understrege, at der er et godt forhandlingsklima, selvom der er uenighed om indholdet.”

På arbejdsgiversiden understreger formand for sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte Morten Bred Graversen også det gode forhandlingsklima.

”Vi taler godt sammen, men der er et stykke vej igen. Nu skal begge parter tænke sig om, og så mødes vi igen,” siger han.

Forhandlerne fra de to sektioner skal nu vende uenighederne med deres bagland og forberede sig til de fortsatte forhandlinger.

Hvis de to sektioner ikke kan blive enige om minimumskontrakterne, vil der blive inddraget en forligsmand. Hvis det fortsat ikke lykkes sektionerne at blive enige, vil det være op til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse at fastlægge indholdet.

Hvad er en minimumskontrakt?

En minimumskontrakt fastsætter en mindstegrænse for, hvilke vilkår de fysioterapeutiske arbejdsgivere skal tilbyde de fysioterapeuter, de har ansat. Den fastsætter altså ikke et fast niveau for eksempelvis løn, men derimod en mindsteløn, man som arbejdsgiver skal tilbyde.

Baggrunden for forhandlingerne er, at et repræsentantskabsmøde sidste år vedtog modellen med de to sektioner efter længere tids debat om, hvordan man bedst sikrer ordnede forhold for privatansatte fysioterapeuter. 

Siden da har der været valg til sektionsbestyrelserne, og de to sektioner har indsamlet krav til forhandlingerne blandt deres medlemmer - som man også kender det fra forhandlingerne om for eksempel de offentlige overenskomster.

Det videre forløb

Når de to sektioner har forhandlet sig til en minimumskontrakt, skal den til afstemning blandt de medlemmer af de to sektioner, der skal arbejde efter den.

Læs om arbejdsmarkedsmodellen i Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar