Forhandlingerne fortsætter

De to sektioner forhandler lige nu en ny minimumskontrakt. Håbet er fortsat at lande forhandlingerne den 29. november.
Foto: iStock.

Der forhandles på livet løs om en minimumskontrakt for privatansatte fysioterapeuter. De to sektioner for henholdsvis arbejdsgivere og for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar mødtes i går til forhandlingsmøde.

De to parter har aftalt, at der er fortrolighed om indholdet i forhandlingerne, men vil dog gerne sige, at det går fremad.

"Der er et godt forhandlingsklima. Der er meget, der skal på plads, men nu er vi i gang og har aftalt at mødes igen", siger Tine Hasselbrinck Madsen, der er formand for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

"Der er en god stemning. Der er mange ting på bordet, og der en del arbejde for begge bestyrelser, inden vi mødes igen, men der er fremdrift i forhandlingerne", siger Morten Bred Graversen, formand for sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte.

De to forhandlingsdelegationer skal nu vende situationen i deres bestyrelser, inden parterne mødes igen den 29. november. Begge parter håber, at det lykkes at få en aftale på plads ved det møde.

Hvad er en minimumskontrakt?

En minimumskontrakt fastsætter en mindstegrænse for, hvilke vilkår de fysioterapeutiske arbejdsgivere skal tilbyde de fysioterapeuter, de har ansat. Den fastsætter altså ikke et fast niveau for eksempelvis løn, men derimod en mindsteløn, man som arbejdsgiver skal tilbyde.

Baggrunden for forhandlingerne er, at et repræsentantskabsmøde sidste år vedtog modellen med de to sektioner efter længere tids debat om, hvordan man bedst sikrer ordnede forhold for privatansatte fysioterapeuter.

Siden da har der været valg til sektionsbestyrelserne, og de to sektioner har indsamlet krav til forhandlingerne blandt deres medlemmer - som man også kender det fra forhandlingerne om for eksempel de offentlige overenskomster.

Det videre forløb

Når de to sektioner har forhandlet sig til en minimumskontrakt, skal den til afstemning blandt de medlemmer af de to sektioner, der skal arbejde efter den.

Hvis de to sektioner ikke kan blive enige om minimumskontrakterne, vil der blive inddraget en forligsmand. Hvis det fortsat ikke lykkes sektionerne at blive enige, vil det være op til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse at fastlægge indholdet.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar