Invitation: Politisk topmøde om multipel sclerose

Hvordan kan man forbedre livsvilkårene for mennesker med multipel sclerose, er emnet for et politisk topmøde den 20. marts. Danske Fysioterapeuter sætter på mødet fokus på fysioterapiens rolle for sclerosepatienter.
Hvordan tilrettelægges et sammenhængende behandlingsforløb, inklusiv en velfungerende rehabilitering, så sclerosepatienter får de bedst mulige betingelser for at kunne arbejde og leve et godt liv? Det er et af emnerne på det politiske topmøde den 20. marts. Foto: iStock

Mere end 13.000 personer lever med multipel sclerose (MS) i Danmark. En uhelbredelig kronisk sygdom, der har store konsekvenser for de ramte og deres pårørende.

Fysioterapi spiller en vigtig rolle i behandlingen af personer med MS. Individualiseret og målrettet træning kan forebygge tab af eller endda forbedre funktionsevnen. Fysioterapeuter er på den måde med til at styrke en selvstændig livsførelse, sundhed og livskvalitet hos personer med MS.

Derfor er Danske Fysioterapeuter med, når Dansk Industri, Scleroseforeningen, Ergoterapeutforeningen, Pårørende i Danmark, Dansk Multipel Sklerose Gruppe (DMSG) og Roche Pharma DK arrangerer det første politiske topmøde om Sclerose.

På dagen vil en lang række oplægsholdere give deres perspektiv på udfordringerne på scleroseområdet. Du kan fx møde sundhedsminister Ellen Trane Nørby og børne- og socialminister Mai Mercado.

Temaer på mødet 

  1. Vejen til effektive behandlingsforløb,
  2. Den rette behandling til de rette patienter, rehabilitering og arbejdsmarked
  3. Familier med sclerose – pårørende i midten

Du kan følge debatten om topmødet på twitter via #mstopmødet2018

Tid og sted

Tid og sted: 20. marts kl.9-16 Industriens Hus, H.C. Andersen Boulevard 18, 1787 København K.

Tilmelding

Send en mail til trine@leadagency.dk

Se invitation til topmødet

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar