Kommunal aftale: Løft til erfarne fysioterapeuter og kliniske undervisere

Der er nu indgået aftale om de særlige forhold for fysioterapeuter på det kommunale område. Det betyder blandt andet højere løn til erfarne fysioterapeuter, kliniske undervisere og ledere på laveste løntrin.

Onsdag den 9. maj blev der indgået forlig i de særlige forhandlinger mellem Sundhedskartellet og de kommunale arbejdsgivere.

Det er ved disse forhandlinger, at Danske Fysioterapeuter inden for en ramme kan aftale særlige forbedringer for de kommunalt ansatte fysioterapeuter. Rammen blev fastsat til 0,35% af lønsummen ved det store generelle forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og de kommunale arbejdsgivere 27. april 2018. I det generelle forlig er der derudover blandt andet aftalt generelle lønstigninger til alle.

Nedenfor kan du læse, hvad de særlige forhandlinger har givet. De fleste ændringer træder i kraft den 1. april 2019.

Lønløft til erfarne fysioterapeuter

Der gives et årlig tillæg på 2.200 (06-niveau) til fysioterapeuter med 10 års erfaring. 

I nutidskroner svarer det til godt 2.600 kr. årligt, hvis man er fuldtidsansat.

Løft til de kliniske undervisere

Kliniske undervisere får et årligt tillæg på 8.400 kr. (06-niveau) ovenpå indplacering på trin 8. I nutidskroner svarer det til næsten 10.000 kroner årligt, hvis man er fuldtidsansat.

Væk med de laveste lederløntrin

Ledende fysioterapeuter indplaceret på L5 løftes til trin L6, som fremover er det laveste grundlønstrin for ledere. Lokalt aftalte tillæg videreføres i overensstemmelse med den lokale aftale ovenpå den nye grundløn.

Forbedringen for en leder på løntrin L5 svarer til en årlig stigning på mellem ca. 5.700 og 6.900 kroner afhængig af løngruppe (områdetillæg).

ATP og pension

Pensionsprocenten for ledende fysioterapeuter hæves med 0,03 % for ledende fysioterapeuter til 17,46 %, hvis fritvalgstillæg er valgt som løn. Er fritvalgstillægget valgt som pension hæves procentsatsen til 17,98.

Projektet med at forhøje alle fysioterapeuternes ATP-opsparing til den højeste sats nås nu, i det satsen forhøjes fra 1. april 2020 til A-sats, som er 3.408 kroner årligt.

Pensionen af særydelser (aften, nat og weekendtillæg) løftes fra nuværende 3 % til 5 %.

Forhøjelse af aften, nat og lørdagstillæg

Aftentillægget hæves fra 27 til 30 %

Nattillægget hæves fra 32,5 til 35 %

Lørdagstillægget hæves fra 28 til 30 %

Pulje til udvikling og implementering af evidensbaseret viden

Der etableres en pulje til udvikling og implementering af evidensbaseret viden i kommunerne.

Derudover projekter om selvtilrettelæggere og om forebyggelse, pleje, behandling og rådgivning af borgere med diabetes.

Dækningsområde

Den hidtidige stærkt forældede beskrivelse af overenskomstens dækningsområde udgår. Fremadrettet er overenskomsten en ren uddannelsesoverenskomst – dvs. at overenskomsten dækker de stillinger, som fysioterapeuter ansættes i på baggrund af fysioterapeutuddannelsen.

Hvornår træder forbedringerne i kraft?

De fleste forbedringer træder, som tidligere nævnt i kraft den 1. april 2019.

Inden da vil der blive udmøntet generelle lønstigninger til alle pr. 1.4. og pr. 1.10. 2018 jf. det generelle forlig med de kommunale arbejdsgivere.

Forhandlingerne om de særlige forhold for statsligt ansatte fysioterapeuter fortsætter i næste uge.

OK18 Specielt forlig - det kommunale område

Følg med på vores temaside om OK18

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar