Nyt bestyrelsesmedlem søges til forskningsfonden

Der er brug for et ekstra medlem i bestyrelsen i Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling. Måske er det dig?

Fondsbestyrelsen har brug for et ekstra medlem til at vurdere ansøgninger om forskningsmidler.

Fonden får en del ansøgninger om støtte til forskning med brug af kvalitative forskningsmetoder og søger derfor et medlem mere med erfaring inden for det kvalitative forskningsfelt.

Bestyrelsen vil derfor fremover bestå af fem medlemmer – fire menige og et hovedbestyrelsesmedlem, som er formand for fondsbestyrelsen.

Sådan arbejder fonden

Fonden afholder to heldagsmøder om året i april og oktober måned, hvor bestyrelsen tager stilling til de indkomne ansøgninger vedr. forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Bestyrelsen foretager en vurdering af ansøgningernes kvalitet, fysioterapeutiske relevans og gennemførlighed, og afgiver herefter indstilling til hovedbestyrelsen om en evt. støtte.

For at kunne vurdere de indkomne ansøgninger må bestyrelsens medlemmer være i besiddelse af følgende kvalifikationer:

  • Teoretisk og praktisk viden om forskning, såvel kvantitativ og kvalitativ metode – indgående forskningserfaring med kvalitativ metode er ønskeligt.
  • Viden om forskningsuddannelse og forskningsvilkår
  • Engagement i faget og dets udvikling

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2018. Valgperioden er 4 år. Ansøgningsfrist er d. 20. marts 2018 kl. 9.00.

Se hele stillingsopslaget her

Yderligere oplysninger om arbejdet i fondsbestyrelsen fås ved henvendelse til Maja Bohlbro Stærkind, mbs@fysio.dk eller tlf. 30734755.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar