OK18: Konflikten er tættere på

Parterne arbejder stadig på at opnå en løsning i forligsinstitutionen, inden en konflikt kan træde i kraft fra den 4. april. Danske Fysioterapeuter er klar med aktiviteter, hvis det sker.
10.380 tillidsrepræsentanter var samlet i Fredericia til et historisk stormøde. Foto: Philip Davali.

10.380 tillidsrepræsentanter – heraf 128 fysioterapeuter – var i går samlet i Fredericia til et historisk stormøde, hvor 120 forskellige faggrupper viste, at de offentligt ansatte står sammen om at finde en løsning for alle.

Sammen med pædagoger, skolelærere, fængselsbetjente og SOSU-assistenter diskuterede fysioterapeuterne de vigtigste emner i forhandlingerne om nye overenskomster, OK18, og hvordan man kan lave fælles aktiviteter på kryds og tværs af uddannelser og faggrupper, hvis konflikten bryder ud.

”Der var en fantastisk stemning på mødet og den fælles gejst viste med al tydelighed, at alle er klar til at kæmpe for en ordentlig løsning for alle, ” siger Tina Lambrecht, formand i Danske Fysioterapeuter.

Stadig håb om en løsning

Mødet kom forud for påskeugen, som byder på flere forhandlinger i forligsinstitutionen og dermed forhåbentligt en løsning. Mandag er der møde mellem kommunerne, tirsdag regionerne og onsdag staten. Alle parterne har udtrykt, at de ønsker en aftale ved forhandlingsbordet. Om det lykkedes må tiden vise.

”Lige nu kan vi kun afvente. Vi håber og tror på en løsning, der kan imødekomme alle parter. Ingen har interesse i konflikt, men hvis arbejdsgiverne ikke kan tilbyde den anerkendelse, som offentligt ansatte fortjener og som flertallet i befolkningen bakker op om må det nødvendigvis blive sådan. Vi bøjer os ikke før, der er en løsning for alle,” siger Tina Lambrecht.


Formand Tina Lambrecht skriver under på, at vi bakker op om offentligt ansatte. Det kan du også gøre på enløsningforalle.dk. Foto: Philip Davali.

Klar til konflikt

I tilfælde af konflikt vil cirka 750 fysioterapeuter ansat i stat, kommuner og regioner gå i strejke efter 4. april. Ved en efterfølgende lockout, der er varslet fra den 10. april vil knap 2.000 fysioterapeuter være berørt af enten strejke eller lockout.

Tina Lambrecht understreger, at Danske Fysioterapeuter er fuldt ud beredt, hvis konflikten rammer:

”Der er sat en række aktiviteter i gang. Der er styr på økonomien, alle offentligt ansatte medlemmer og tillidsrepræsentanter samt konfliktramte er fuldt informeret, og materialer og konflikt-kit er på vej til alle berørte. Holder arbejdsgiverne fast, så er vi og alle de øvrige organisationer klar,” siger hun.

Vis din opbakning

Hvis du også vil bakke op og anerkende de offentligt ansatte med din støtte, kan du gøre det på enløsningforalle.dk

Følg med på temaside om OK18

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar