OK18: Lockoutvarsler på det regionale område

Regionerne har nu sendt deres lockoutvarsel. Se hvem der er omfattet.

Regionerne har den 12. marts 2018 varslet lockout af medlemmer af Danske Fysioterapeuter ansat på overenskomsten for ikke ledende fysioterapeuter.

Lockoutvarslet omfatter med undtagelser alle medlemmer.

Hvem er ikke omfattet af varslet:

 • Fysioterapeuter i psykiatrien
 • Fysioterapeuter ansat i udgående palliative teams
 • Fysioterapeuter ansat i visse enheder

Lockouten er varslet til at træde i kraft den 10. april 2018.

Se den komplette oversigt over lockoutvarslede på det regionale område

Se lockoutvarsel fra Danske Regioner

Del eller udskriv artiklen
5 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Helge Eika Sørensen

  Kære Kirsten

  Under en lockout kan en arbejdsgiver hjemsende ikke-lockoutomfattede, fx fysioterapeuter, der ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter. Ikke-medlemmer får selvfølgelig ikke nogen økonomisk hjælp fra foreningen i den situation.

  Der er etableret en arbejdsretslig praksis for, at ikke-konfliktramte ikke må pålægges konfliktramt arbejde. Med andre ord skal de alene varetage de opgaver, de plejer at varetage.

  De offentlige arbejdsgivere er da også ret omhyggelige med at understrege, at lederne skal undlade at pålægge ikke-konfliktramte at udføre konfliktramt arbejde. Arbejdsgiverne ved ligesom vi, at det både kan føre til ubehagelige episoder, være gift for genetableringen af samarbejdet efter konflikten, og som sådan i strid med konfliktreglerne .

  Vh
  Helge Sørensen
  Danske Fysioterapeuter
 • Kirsten Thoke

  Kære Helge

  Tak for svar ... Måske spurgte jeg bare fordi det irriterer mig!

  Jeg syntes nu også den fortælling jeg er blevet udstyret med som TR er, at ikke-medlemmer er dårligt stillet i forbindelse med en evt konflikt/lockout, da i de i så fald ikke vil få økonomisk hjælp fra fagforeningen ... Men jeg husker måske forkert.

  Er det nedskrevet noget sted at de uorganiserede KUN må lave det arbejde de plejer at udføre, eller er det vores fortolkning? Har lige været til orienteringsmøde med HRafdelingen, og jeg syntes de havde en lidt anden udlægning?!
 • Helge Sørensen, Danske Fysioterapeuter

  Kære Kirsten
  Det er os – Danske Fysioterapeuter – som regionerne vil ramme, og derfor varsles der lockout af medlemmerne af Danske Fysioterapeuter. Det er ikke relevant at varsle overfor andre, for det er Danske Fysioterapeuter, der er den overenskomstbærende fagforening – de gule forretningsforeninger er altså helt irrelevant i denne sammenhæng.

  En varsling skal være meget præcis, og angive hvem og hvor og hvornår. De, der så er på ”positiv-listen” og ikke andre, er dem varslet omfatter.

  Arbejdsgivernes praksis vil ifm. lockout være at tilkendegive over for medarbejderne, at de betragtes som omfattet af lockouten, med mindre den enkelte oplyser, at det er man ikke.
  Jeg tror de færreste betragter det som en belønning at skulle gå på arbejde alene, mens kollegerne er i konflikt. Oplevelsen af at stå uden for fællesskabet, hvor det bliver så tydeligt, hvem der ikke bidrager, er næppe særlig rar.

  Men det er da rigtigt, at jo ringere tilslutning til de faglige organisationer jo svagere står vi.
  Så hvis flere vælger ikke at være organiseret for ikke at komme i konflikt - så er konsekvensen af lockoutvarslet med til at underminere den danske model, som hviler på to nogenlunde jævnbyrdige parter mht. opbakning.

  Vh
  Helge Sørensen, forhandlingskonsulent
 • Martin Reinholck-Jæger

  Der står tydeligt i varslet at det omfatter alle overenskomstansatte MEDLEMMER AF DANSKE FYSIOTERAPEUTER og andre nævnte forbund.
 • Kirsten Thoke

  Når jeg læser den komplette liste over lockoutvarslede, fremgår det intet sted at " ikke-medlemmer eller "gule", er undtaget.
  Jeg noterer mig selvfølgelig at det specifikke lockoutvarsel tilsendt danske fysioterapeuter, udelukkende nævner medlemmer af foreningen, hvilket vel er logist nok når det tilsendes organisationen.
  Er det fuldstændig implicit at "ikke-medlemmer" friholdes? .. Eller hvor læser jeg at det forholder sig således?
  Det er ulogisk for mig, at arbejdsgiverne vælger kun at lave lockout for medlemmer. Normalt må de jo ikke spørge ind til medlemskab eller lave nogen som helst forskelsbehandling på det grundlag ... Så hvorfor nu?
  Underminerer det ikke i den grad den danske model, som alle er så glade for, at arbejdsgiverne i bund og grund " belønner" dem der er uorganiseret??
  Bare en tanke 😏
Indsend kommentar