Ph.d.-forsvar om smertebehandling og fysisk aktivitet til prostatakræft

I december og januar forsvarer fysioterapeuterne Eik Dybboe Bjerre og Hanne Birke deres ph.d. om henholdsvis effekten af fysisk træning til mænd med prostatakræft og den medicinske smertebehandling. Alle er velkomne til at overvære forsvarene.
Effekten af fysisk aktivitet til mænd med prostata og den medicinske smertebehandling er emnerne for to fysioterapeuters ph.d.-afhandlinger, der forsvares i december og januar 2019. Alle er velkomne til at overvære forsvarene. Foto: iStock.

Fysioterapeut Eik Dybboe Bjerre har i sit ph.d.-forløb undersøgt, hvad mænd med prostatakræft har fået ud af at deltage i et års fodboldtræning. Han har desuden undersøgt, i hvor høj grad mændene fortsætter med at spille i klubben og hvilke skader, de får.

Undersøgelserne viste, at for nogle mænd er fodboldtræning et muligt alternativ til anden fysisk træning, og dem der deltog i mere end halvdelen af træningen fik bedre mental helbred efter 6 måneder og forhøjet knogletæthed efter et år.

I sit forsvar vil Eik Dybboe Bjerre komme yderligere ind på den videnskabelige viden om fysisk aktivitet til mænd med prostatakræft og uddybe sit RCT-studie om træning i relation til den aktuelle evidens på området.

Eik Dybboe Bjerres ph.d.-forsvar kan overværes den 5. december 2018 på Panum Instituttet i København.

Få praktisk information om Eik Dybboe Bjerres ph.d.-forsvar

Medicinsk smertebehandling

Danmark har en kedelig verdensrekord, når det drejer sig indtagelse af smertemedicin. Således er Danmark det land i verden, der har det højeste forbrug af opioider til behandling af ikke-maligne smerter.

Fysioterapeut Hanne Birke har i forbindelse med sin ph.d. undersøgt, patienternes forbrug af opioider og eventuel ko-medicinering. Hun har ønsket at finde ud af, hvilke faktorer, der gør, at nogle mennesker indtager opioider over lange perioder, og hvilken betydning det har for deres helbred og livskvalitet.

I afhandlingen konkluderer Hanne Birke blandt andet, at forbruget af opioider steg i perioden 2000-2013, at indtagelse af opioider over lange perioder har sparsom effekt på smerter, og at patienterne med kroniske non-maligne smerter ofte har seksuelle problemer.

Hør mere om Hanne Birkes forskning i forbindelse med hendes forsvar, der afholdes 11. januar 2019 i København.

Få praktisk information om Hanne Birkes ph.d.-forsvar

Læs også om Gunhild Mo Hansens ph.d-forsvar den 30. november

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar