Særligt kontingent for arbejdsgivere

Arbejdsgivere skal fremover af med ekstra kontingent alt efter, hvor mange ansatte eller lejere, de har. Det skal finansiere advokat-rådgivningen og arbejdet i sektionen for arbejdsgivere.

Fra 1. april får de medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der er arbejdsgivere, et højere kontingent. Det skal blandt andet finansiere arbejdsgiverdelen af den nye arbejdsmarkedsmodel og den eksterne advokatrådgivning, de nu har adgang til.

På det ekstraordinære repræsentantskab sidste år blev der fastlagt en ny arbejdsmarkedsmodel, der skal sikre ordnede vilkår for fysioterapeuter, der er ansat af andre fysioterapeuter.

En del af den beslutning var, at man kan fastsætte et særligt kontingent for fysioterapeutiske virksomheder, som betales ved siden af det ordinære kontingent.

Størrelsen på det nye kontingent afhænger af, hvor mange ansatte eller lejere, man har (se faktaboksen). I alt vil det give omkring to millioner kroner årligt.

Kritik fra arbejdsgivere

Forslaget om særligt kontingent blev mødt med kritik fra en række repræsentanter. Det drejede sig for det første om selve ideen om forskellige kontingenter for arbejdsgivere:

"Jeg synes ikke, det er beløbet men noget principielt. Vi er én forening. Vi sidder heller ikke og differentierer kontingentet for forskellige typer ansatte eller for eksempel ledere," sagde Morten Topholm.

Andre undrede sig over, at hovedbestyrelsen ikke havde diskuteret modellen med sektionen for arbejdsgivere.

Fra hovedbestyrelsens side gjorde man opmærksom på, at det særlige kontingent hele tiden har været en del af modellen.

"På sidste repræsentantskabsmøde aftalte vi, at arbejdsgiverfinansiering lå uden for det hidtidige kontingent. Der er tale om ekstra tilbud, man får som arbejdsgiver," sagde formand Tina Lambrecht.

De nye tilbud omfatter blandt andet rådgivning fra et eksternt advokatfirma med speciale i ansættelsesret og forhandling af overenskomster på det private område. Det betyder, at rådgivningen bliver omfattet af rådgiveransvar. Samtidig bliver lejerområdet omfattet af rådgivningen.

Samtidig pegede hun på, at hun selv og sekretariatsansatte har drøftet modellen med medlemmer af sektionen for arbejdsgiveres bestyrelse.

Et klart flertal godkendte herefter hovedbestyrelsens indstilling. Samtidig lovede hovedbestyrelsen at tage en dialog med arbejdsgiversektionen omkring de kritikpunkter, der var blevet rejst.

Læs om arbejdsmarkedsmodellen i Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv artiklen
12 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Peter Lehn Petersen

  I fagbladet kan vi læse at Tina Lambrecht skriver "at arbejdsgiverordningen er et tilbud til arbejdsgiver".
  Det synes jeg er noget flot sagt - at indføre denne model er vist en klart større fordel for arbejdstagere og indlejer end for klinikejere.

  Rigtig mange klinikker har aldrig haft de store uoverensstemmelse med deres ansatte og indlejere; hvilket har betydet, at der ikke har været behov for brug af særlige resourcer og penge på dette område.
  For de klinikker er det en stor ekstra omkostning at pålægge - bare over 10 år bliver det kr 55.000 eller 100.000 (for disse kan der jo købes en del hjælp eller bruges på personaleudvikling i stedet for?)

  Der er jo netop arbejdstagerne, indlejerne og DF(som repræsentere dem), som vil få den helt store fordel ud af en arbejdsgivermodel; idet der så vil være en minimumskontrakt/ - aftale, evt overenskomst, som DF kan bruge til at "hænge" de "dårlige" klinikker op på i deres "sager". Og modellen vil bestemt ikke være et tilbud til de "påståede dårlige klinikker".

  Der er fint nok, at få lavet en eller anden aftale om minimumsrammer, så begge parter har noget at forholde sig til i det daglige, samt for at undgå uoverenstemmelse; men at det er klinkkerne, der skal betale hele "gildet" er ikke ok og slet ikke set i ovennævnte lys.

  NB: Pengene skal komme et eller andet sted fra - som det er nu, så det er vel rimeligt at arbejdsgiverne fordeler udgiften ud på deres ansatte/ indlejer eller ....????

  MVH og god jul
  Peter

  I øvrigt er jeg ikke imod ordnede og gode forhold for mine ansatte/ indlejere
 • Elisabeth Mathiassen

  Hej Karen.

  Jeg har været praktiserende fysioterapeut siden 1981 og været indehaver af klinik siden 1988 - og ikke en eneste gang haft behov for advokat hjælp til tvister eller andre uoverensstemmelser. Dette er jeg glad og taknemmelig for!

  Og nu skal jeg så til at betale et ret højt kontingent, for at dække udgifter til nogle af mine kollegaer..... Jeg går ind for solidaritet, men ikke på det her punkt, hvor meget ballede kan undgåes, når der gøres et godt forarbejde - og villighed til at bøje lidt af og indgå kompromisser når man forhandler.

  Så Ja, jeg fastholder mit synspunkt om, at de som har behov for hjælp selv betaler for det.

  Venlige hilsner,
  Elisabeth Mathiassen.
 • Karen Langvad

  Kære Pernille og Nick

  Tak for jeres kommentarer.

  Arbejdsgiverkontingentet bliver indført i forbindelse med implementeringen af den arbejdsmarkedsmodel, der blev besluttet på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2017.

  Beløbet faktureres til klinikken og er fradragsberettiget. Det kan altså trækkes fra i skat, hvad der naturligvis har stor betydning for, hvor meget kontingentet reelt påvirker økonomien i en klinik. Samtidig er arbejdsgiverrådgivning kun et af de tilbud, man får som medlem af sektionen for arbejdsgivere.

  Det er vigtigt at huske på, at tilbuddet om rådgivning også er en slags forsikring. Mit hus er aldrig brændt ned, men jeg har alligevel en brandforsikring. På samme måde er jeg rigtig glad for, at der aldrig har været alvorlige sager mellem jer og jeres lejere – og jeg håber, at det aldrig bliver tilfældet. Men derfor er det alligevel rigtig fornuftigt, at man har adgang til uvildig rådgivning og hjælp af høj kvalitet, hvis uheldet er ude.

  Jeg ved godt, at der heldigvis langt de fleste steder er god forståelse mellem lejere og ejere. Men som jeg skrev i et tidligere svar, så ser vi desværre så mange sager om lejere, at vi ikke med god ret kan sige, at det skulle være billigere at rådgive om lejere end om ansatte.

  Til Pernille:
  Er man flere ejere af en klinik, er der stadig tale om ét kontingent pr. klinik. Tanken bag gradueringen af kontingentet er, at jo flere ansatte eller lejere, der er på en klinik, jo større er behovet for arbejdsgiverrådgivning.

  Kontingentet for arbejdsgivere er et tillæg til det normale kontingent, der skal dække de særlige omkostninger. Derfor bliver man som arbejdsgiver heller ikke undtaget fra det almindelige kontingent.

  Til Nick:
  Man kan melde sig ud af Danske Fysioterapeuter pr. hele kvartal, med minimum en måneds skriftlig varsel. Ønsker du at melde dig ud pr. 1.4.2019, hvor kontingentet træder i kraft, skal du sende din udmeldelse senest den 28.2.2019, enten via fysio.dk eller som e-mail.

  Venlig hilsen
  Karen Langvad, direktør
 • Michael Bundgaard

  Til Danske Fysioterapeuter,

  Jeg ønsker ligeledes at tilkendegive min store utilfredshed omkring beslutningerne vedr. den nye arbejdsgiverforening.

  Jeg er klinikejer og praktiserende fysioterapeut gennem snart 28 år. Jeg har i dag to indlejere på klinikken og alle er tilfredse.

  Klinikken drives på glimrende vis uden ansatte og jeg har derfor ikke forpligtigelser af nogen art som arbejdsgiver.

  Danske Fysioterapeuter kalder denne nye arbejdsgiverforening for et tilbud. Alligevel så tvinger de klinikejerne ind og pålægger et flot årligt kontingent.

  Det kommer blot aldrig til at ske så længe jeg praktiserer som fysioterapeut og længere er den ikke. Det er virkelig 'en ommer' fra Danske Fysioterapueters side.

  Håber meget på, at flere klinikejere vil stå frem og kommentere på denne sag, vores kontingent er nøjagtigt ligeså meget værd hos Danske Fysioterapeuter som de øvrige medlemmers.

  //Michael Bundgaard, klinikejer 😕

 • Nick augoustakis

  Kære Danske Fysioterapeuter

  Jeg har i dag modtaget brev med et forhøjet kontigent for klinikejere med lejere / ansatte på klinikken, og det håber i at jeg ville tage godt i mod. Sandheden er, at det gør jeg ikke. Derfor skriver jeg til jer.

  Jeg driver til hverdag NF:CURA sport udenfor overenskomst.

  Som jeg læser brevet, så betaler jeg snart for både rådgivning til mine lejere, via mit medlemskab i danske fysioterapeuter, mig som ejer via yderligere kontigentstigning - uanset om jeg benytter mig af disses ydelser. Til sidst også et nævn som tjener til både lejer og indlejers formål, men som kun ejer betaler for.

  Det ser jeg desværre ingen rimelighed i.

  Jeg forstå på brevet at det ansættelses ret der kan gives rådgivning til. Jeg har én standart kontrakt, jeg benytter til alle mine ansætte og derved kun én ekspedering mellem min og danske fysioterapeuter. Hver gang jeg ansætter en ny, benytter denne (indlejer) sig af muligheden for at få sin kontrakt tjekket igennem, altså flere ekspediteringer til “lejerens side”.

  Derfor forstår jeg ikke at det kun er en lille gruppe der skal betale at så meget højere gebyr. Det vil jeg faktisk ikke.

  Senest har jeg deltaget i jeres iværksætter workshop og hørt jer sige at i ønsker flere selvstændige og flere arbejdspladser. Det jeg så oplever nu, det er jeg bliver økonomisk straffet for at have flere lejere på min klinik. Er det virkelig den udvikling vi skal gå igennem. At hvis vi skaber arbejdspladser, så kommer vi også til at betale for dem. Og skaber vi endnu flere arbejdspladser, så skal vi betale endnu mere?

  Jeg håber meget at i tager jeres beslutning til genovervejelse.

  Jeg vil gerne oplyses hvornår man senest skal melde sig ud, for at undgå denne kontigentstigning, såfremt den ikke bliver ændret.
 • Pernille Herlevsen

  Hej Karen.
  Jeg er total enig med de andre to, som har kommenteret på opslaget.
  I vores tilfælde (som er ejere af 2 klinikker), og som kun har indlejere - vil det være en ekstra udgift på 11.000 kr årligt. For de 11.000 kr kan jeg hyre ekstern advokat til hjælp ved uoverensoverstemmelse, kontrakt gennemgang el lign.
  Når det er sagt, vil jeg sige at vi har drevet klinik/klinikker i over 13 år nu og vi har ALDRIG haft en eneste uoverensstemmelse med vores indlejere og at vi måske samlet i de 13 år har gjort brug at rådgivning 1 time årligt.
  Så det er en meget høj timeløn vi kommer til at betale fremadrettet, hvis vores brug for hjælp vil fortsætte med ca 1 time årligt...:(
  Og en anden ting - hvad så med det personlige faste kontingent jeg betaler til DF og som jeg fremadrettet så ikke kommer til at gøre brug af, da jeg jo kommer til at skulle gøre brug af ejerrådgivningen... tænker det så bortfalder eller hur?
  Vh Pernille Herlevsen
 • Karen Langvad

  Kære Elisabeth

  Tak for kommentaren.

  Du er ligesom Janne inde på, at du undrer dig over, at du er klassificeret som arbejdsgiver, når du ikke har ansatte men ”kun” lejere.

  Udgangspunktet er, at der på samme måde som mellem ansatte og arbejdsgivere er et modsætningsforhold mellem lejere og klinikejere. Derfor har man som såvel lejer som arbejdsgiver behov for uvildig rådgivning af høj kvalitet. Vi har derfor delt sektionerne efter, at man ikke er i samme sektion, som dem man søger rådgivning om. Derfor er klinikejere med lejere placeret hos arbejdsgiverne og lejerne sammen med de ansatte.

  Vi må desværre sige, at lejere ikke giver anledning til færre henvendelser end ansatte. Dertil kommer, at ansættelser lovgivningsmæssigt er bedre regulerede end lejekontrakter, fordi funktionærloven typisk dækker fysioterapeuters ansættelser af fysioterapeuter. Det betyder, at sager omkring leje-kontrakter er mindst ligeså krævende som andre type faglige sager. Rådgivningsmæssigt er det derfor lige så ressourcekrævende at behandle sager vedrørende lejere som sager vedrørende ansatte.

  Du har naturligvis ret i, at man selv kan kontakte en advokat. Men det er vigtigt at huske på, at vores specialiserede rådgivning kan noget særligt i forhold til de komplicerede sager, der typisk vil koste meget mere end for eksempel en kontrakt-gennemgang. Samtidig er det valgte advokatfirma specialister i netop de udfordringer, man møder som fysioterapeutisk arbejdsgiver/ejer.

  Endelig er det vigtigt at understrege, at det særlige kontingent for arbejdsgivere ikke kun finansierer advokat-rådgivningen, men også sektionens øvrige arbejde med forhandling af vejledende lejekontrakter og tvister mellem lejere og klinikejere. Det er også sektionen, der bestemmer, hvordan pengene skal bruges.

  Jeg håber, at det var svar på dit spørgsmål om, hvorfor repræsentantskabet har valgt at tælle lejere OG ansatte, når det gælder det særlige kontingent. Ellers er du velkommen til at kontakte mig her eller på kl@fysio.dk

  Venlig hilsen
  Karen Langvad, direktør
 • Elisabeth Mathiassen

  Hej ledelse.

  Jeg mener absolut ikke at det er i orden, at pålægge os dette ekstra kontingent.
  Jeg er ejer af en klinik, men er ikke arbejdsgiver i den forstand. Alle fysioterapeuter på klinikken er lejere på samarbejdsvilkår.
  Hvis vi har brug for hjælp, udover det, som vi kan få via vores standard kontingent hos Danske Fysioterapeuter - ja, så køber vi det hos et lokalt advokatfirma. Her betaler vi så for opgaven, og så er det slut.
  Jeres oplæg er et fast ÅRLIGT kontingent på 5.500,00 kr for mit vedkommende. Det bliver til rigtig mange penge på 5 eller 10 år, som man kan købe advokat hjælp for. Der er vel ingen som regner med at have problemer hvert år??

  Venlige hilsner,
  Elisabeth Mathiassen.
 • Janne Kock

  Hej Karen

  Tak for dit svar, som bestemt ikke retfærdiggører den ekstra udgift, som DF vil tvinge ned over hovedet på klinikejere. Klinikejere med ydernummer (som jeg selv) er tvunget medlem af DF, men de klinikejere, som ikke har ydernumre, de er frit stillet i forhold til at melde sig ud af DF og slippe for de ekstra udgifter. I risikerer, at mange melder sig ud nu, æv!

  DF - synes I virkelig, I kan presse det ned over os uden at spørge?

  Jeg forestiller mig en helt anden løsning, som jeg iøvrigt selv har benyttet mig af tidligere; nemlig for egen regning at få gennemset en lejekontrakt hos en advokat udenfor DF. Det kostede mig samme beløb, som I nu seriøst påtænker at opkræve mig hvert år, uanset om jeg har brug for bistand eller ej.

  Jeg mener ikke, jeres tvang til øgede omkostninger på dét niveau kan accepteres.

  Venlig hilsen
  Janne Kock • Karen Langvad

  Kære Janne

  Tak for din kommentar.

  Når vi har valgt, at både lejere og ansatte ”tæller” i forhold til kontingentet for arbejdsgivere, så er det fordi begge har betydning for udgifterne til rådgivning af den enkelte klinikejer. Der er ligeså meget arbejde forbundet med at rådgive om aftaler med lejere som ved ansættelser.

  Samtidig er det desværre sådan, at vores medlemsrådgivning ser et betragteligt antal sager om alvorlige uenigheder mellem indlejere og klinikejere. Så det er ikke fordi, vi er ved at løse et problem, der ikke findes.

  Det er vigtigt at understrege, at modellen skal sikre både dine interesser som klinikejer og de ansattes/indlejernes. Det er en central pointe ved den valgte model, at det ikke er de samme mennesker, der rådgiver begge parter. Det er derfor, at det er et eksternt advokatfirma, der rådgiver klinikejerne.

  Bemærk, at det særlige kontingentet er per virksomhed. Hvis I er flere ejere af én klinik, skal der således kun betales én gang.

  Venlig hilsen
  Karen Langvad, direktør for Danske Fysioterapeuter
Se flere
Indsend kommentar