Tænkepause i overenskomstforhandlinger på praksisområdet

Konstruktive forhandlinger, men stadig et pænt stykke vej til at økonomien er på plads. Sådan karakteriserer Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht forhandlingerne på praksisområdet, der i morges blev sat på en kort tænkepause.
Foto: iStock

Efter 15 timers forhandling besluttede Danske Fysioterapeuter og Regioners Lønnings- og Taksnævn tidligt i morges at tage en tænkepause i overenskomstforhandlingerne på det fysioterapeutiske praksisområde.

”Der har være fremdrift i forhandlingerne, men der er stadig et pænt stykke vej til at vi er nået i mål i forhold til økonomien”, siger Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht.

Derfor valgt parterne at tage en tænkepause frem til 28. juni, hvor det er aftalt at mødes igen.

”Jeg tror og håber på, at det lykkes at finde en fælles løsning, hvor der er plads til vækst. Men der er som sagt stadig et stykke vej endnu i forhold til, at vi er enige om den økonomiske ramme”, pointerer Tina Lambrecht.

Overenskomstforhandlingerne startede i efteråret 2017, hvor der var en række møder mellem

Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Taksnævn. Men da der ikke kunne blive enige om en aftale, blev det umiddelbart inden regions- og kommunalvalget i november besluttet at sætte forhandlingerne på pause, til de nyvalgte politikere var på plads.

Efterfølgende blev pausen forlænget. Først til formandsvalget i Danske Fysioterapeuter var overstået, sidenhen til aftalen på det offentlige område var overstået, da det i stort omfang er de samme personer, som forhandler begge aftaler.

Men i går den 12. juni blev forhandlingerne så genoptaget.

Del eller udskriv artiklen
4 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Kim Schousboe

  Jeg er fuldstændig med Mathias på dette punkt.

  Vi er en forening der gerne vil rumme alle og vise solidaritet med alle medlemmer.

  På seneste repræsentantskab i november 2016 talte vi om vigtigheden af medlemsinddragelse, så er vi også nødt til at vægte alle medlemmer ens. Handling bag ordene.

  Lige nu er der en skævvridning af konkurrencen om man har ydernummer eller ikke har ydernummer, og der mener jeg, og der mener jeg om ikke opgør med et gammelt rigidt system så en revidering og nytænkning af det nuværende.
  Vi har mange dygtige fysser gående rundt, som ikke har en chance for at være konkurrencedygtige pga. nuværende system.
 • Mathias Frank Holmquist

  Ilse min pointe er at vores egen forenings holdning til disse overenskomst forhandlinger bør afspejle, at vi alle er ligeværdige medlemmer af foreningen. De historiske beslutninger, der er taget på ydernummersystemet vegne for næsten 30 år siden, skal ikke være en eviggyldig lås for, at vores forening fremadrettet bør arbejde for en overenskomst, der kommer alle fysioterapeuter til gavn i langt højere grad end de gør i dag. Jeg har fuldt forståelse for, at dem som ejer ydernumre, af privatøkonomisk årsager, ikke ønsker konkurrencen, men som fag og som forening har man et andet ansvar for at kigge fremad.
 • Ilse Herbst Jensen

  Rigtig god forsat forhandlinger. Mathias Holmquist : da det er forhandlinger med regionerne om praksis med ydernumre, så kan DF ikke forhandle med regionerne for jer uden ydernumre. Tænker at afregning via Danmark og diverse forsikrings selskaber viser at I i praksis uden ydernumre for glæde af forhandlingerne, da I afregnes som vi andre for fysioterapeutisk behandling. Tror det er vejen frem for vores fælles fag og patienter. Ydernummer systemet bliver ikke lavet om til at alle i praksis får ydernumre.
 • Mathias Holmquist

  Hvor vil det være skønt hvis Danske Fysioterapeuter en dag vil forhandle overenskomst på vegne af alle privatpraktiserende fysioterapeuter fremfor kun dele af privat praksis. I lyset af alle er ligeværdige medlemmer af foreningen, virker det meget skævt. Jeg har aldrig hørt om, at man kun forhandler overenskomst for nogle offentlige ansatte, og resten må klare sig selv. En tanke værd frem mod Repræsentantskabet 2018.
  Tid til tænkepause på flere måder.
  Mvh. Mathias Holmquist
Indsend kommentar