Tillidsrepræsentanten i en forandringstid

170 tillidsrepræsentanter i Danske Fysioterapeuter samledes sidst i november over to dage til årskonference under overskriften ”Tillidsrepræsentanten i en forandringstid”.
Tillidsrepræsentanter fra hele landet diskuterede blandt andet mulighederne for medarbejderindflydelse på TR-årskonferencen 2018. Foto: Danske Fysioterapeuter.

Årskonferencen gav tid til både erfaringsudveksling, inspirerende oplæg, diskussioner og valg til TR-rådet.

På førstedagen blev der set nærmere på baggrunden for de mange aktuelle forandringer på de danske arbejdspladser med særligt blik for tillidsrepræsentantens rolle som forandringsagent og rejseleder.

Det blev drøftet, hvordan tillidsrepræsentanter bedst muligt skaber rum for medarbejderindflydelse, tillid og medejerskab.

Oplægsholder Ask Agger fra Workz faciliterede debatten med inspiration fra konkrete cases og nyeste forskning inden for adfærdsdesign, involvering og storytelling.

På årskonferencens anden dag indledte lektor og PhD, Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet med perspektiver på den danske aftalemodel. Han beskrev den dramatiske proces omkring OK18 og sammenlignede de offentlige overenskomstforhandlinger i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Laust fremhævede de forskellige uhensigtsmæssigheder, der også kendetegner den danske model; f.eks. den tredobbelte rolle som den statslige forhandler har som henholdsvis lovgiver, arbejdsgiver og budgetansvarlig.

Ny hovedorganisation

Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht gav herefter et indblik i hendes egne oplevelser under forløbet omkring OK18 og fortalte om den fremtidige tilknytning til AC.

Tillidsrepræsentanterne benyttede lejligheden til at stille spørgsmål og kommentere på betydningen af overgangen til AC. Blandt andet blev det diskuteret, hvorledes skiftet af hovedorganisation kan skabe usikkerhed omkring udpegning af pladserne i MED-udvalg på arbejdspladserne.

Også ønsket om et fortsat tæt forhold til ergoterapeuterne blev vendt, da Ergoterapeutforeningen på tidspunktet for afholdelsen af TR-konferencen endnu ikke havde besluttet, om de ville følge Danske Fysioterapeuter og søge optagelse i AC. Det har de sidenhen gjort.


Billedtekst: Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht svarer på spørgsmål om overgangen til en ny hovedorganisation. Foto: Danske Fysioterapeuter

Sidder du som medlem af Danske Fysioterapeuter inde med spørgsmål til skiftet af hovedorganisation, og er du ansat på en arbejdsplads med en tillidsrepræsentant, så grib gerne fat i din tillidsrepræsentant med dine spørgsmål.

Nye medlemmer af TR-rådet

På TR-årsmødet blev der valgt to nye medlemmer af TR-rådet. På det kommunale område blev Kim Schousboe valgt og på det regionale område blev Kirsten Thoke valgt.
Det samlede TR-råd, ser derfor således ud:

  • Region Hovedstaden: Charlotte Larsen
  • Region Syddanmark: Merete Nielsen
  • Region Midtjylland: Kirsten Ægidius
  • Region Nordjylland: Lone Guldbæk Kristensen
  • Region Sjælland: Lisbet Jensen
  • Regionerne: Kirsten Thoke
  • KL-området: Kim Schousboe
  • Fra Hovedbestyrelsen: Afventer HB

Læs mere om TR-rådet

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar