Vil du forske i mekanisk diagnostik og terapi?

Det faglige selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi uddeler en halv million kroner til et årsværk i et ph.d.-forløb. Forventet påbegyndelse i 2021.
Foto: iStock.

Har du en forskerspire i maven, og er du samtidig interesseret i at skaffe mere viden om Mekanisk Diagnostik og Terapi?

Som noget helt enestående har det faglige selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) vedtaget en forskningsstrategi, der omfatter finansiering af et årsværk i et ph.d.-projekt med fokus på MDT.

Selskabet har således lagt 500.000 kr. til side af medlemskontingentet, som skal bruges til at medfinansiere et ph.d.-forløb. Beløbet skulle gøre det lettere at få bevilget de resterende midler.

"Vi har i bestyrelsen ønsket at få stimuleret forskningen inden for mekanisk diagnostik og terapi og prioriteret at bruge nogle af medlemskronerne til delvis at finansiere et ph.d.-forløb. Det er vores ønske at resultaterne fra dette ph.d.-forløb formidles til alle fysioterapeuter – også dem, der ikke er medlemmer. Det er derfor et krav, at den studerende formidler sine resultater", fortæller Mathias Holmquist, der er formand for DSMDT’s bestyrelse.

Han understreger, at forskningsstrategien er udviklet i dialog med medlemmerne i selskabet.

Langsigtet plan

Ansøgningen til ph.d.-stipendiat skal først være bestyrelsen i hænde i sommeren 2021. Og det er der en god forklaring på.

"Vi vil gerne gøre det muligt for flere at være med i ansøgningspuljen. Ved at udskyde fristen til 2021 kan dem, der kun har et Diploma i MDT nå at kvalificere sig med en kandidatuddannelse og har man en kandidat og ikke et Diploma, kan man også nå det", uddyber Mathias Holmquist.

Ud over kravet om et Diploma og en kandidatuddannelse er det også bestyrelsens ønske at ph.d.-forløbet bliver tilknyttet Aalborg Universitet.

Læs mere om ph.d.-stipendiatet på selskabets hjemmeside

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar