To medlemmer søges til bedømmelsesudvalget til Danske Fysioterapeuters Pris

Er du i besiddelse af viden, erfaring og interesse for professionen, og har du lyst til en spændende opgave med at indstille medlemmer til Danske Fysioterapeuters Pris, så send din ansøgning senest 1. november.
Barbara C. Brocki modtog Danske Fysioterapeuters Pris 2018 for sit arbejde med respirationsfysioterapi. Prisen blev overrakt på Danske Fysioterapeuters Fagkongres af næstformand Brian Errebo-Jensen. Foto: Heidi Lundsgaard.

Der skal udpeges to medlemmer af Danske Fysioterapeuter til bedømmelsesudvalget til Danske Fysioterapeuters Pris.

Bedømmelsesudvalget har til opgave at vurdere og prioritere indstillinger til prisen, som uddeles én gang årligt.

Bedømmelsesudvalget kan desuden på egen hånd indstille fysioterapeuter til Danske Fysioterapeuters Pris.

Det er Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, der foretager den endelig tildeling af Danske Fysioterapeuters Pris på baggrund af en indstilling fra bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget sammensættes af:

  • 2 medlemmer af hovedbestyrelsen, valgt af og blandt medlemmer af hovedbestyrelsen
  • 2 ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter

Udpegning til bedømmelsesudvalget gælder i to år.

Der afholdes 1 møde om året.

Du skal forvente forberedelsestid forud for møderne.

Du får til møderne dækket tabt arbejdsfortjeneste og transport jævnfør Danske Fysioterapeuters takster og gældende retningslinjer.

Yderligere oplysninger om arbejdet i bedømmelsesudvalget fås ved henvendelse til Gurli Petersen, gp@fysio.dk eller 3341 4656.

Send din ansøgning

Ansøgningen skal sendes til dkfyspris@fysio.dk senest den 1. november 2019.

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar