22-årig fysioterapeutstuderende vil i hovedbestyrelsen

Amalie Bjerre Jørgensen fra Professionshøjskolen Absalon er kandidat til posten som studenterobservatør i hovedbestyrelsen. Der er frist for at stille op til posten den 23. januar.
Amalie Bjerre Jørgensen er kandidat til posten som studenterobservatør i hovedbestyrelsen.

Den første kandidat til posten som studenterobservatør i hovedbestyrelsen har meldt sig. Amalie Bjerre Jørgensen er 22 år og studerende på professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde.

Hun betegner sig selv som en kæmpe Harry Potter nørd og vil som observatør arbejde for, at de studerende bliver mere inddraget i foreningens arbejde og at de studerende får større kendskab til Danske Fysioterapeuter.

Læs hvad Amalie Bjerre Jørgensen har på sit valgprogram

De studerendes stemme i hovedbestyrelsen

Der er 3.000 fysioterapistuderende i Danmark, og de skal have en stemme i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

Det er baggrunden for, at der indkaldes kandidater til observatørposten i hovedbestyrelsen. Forudsætningen for at stille op er, at du er fysioterapeutstuderende på en professionshøjskole, og er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Du kan stadig nå at stille op til posten som observatør

Er du interesseret i at stille op til posten, så send en mail med dit navn, adresse og uddannelsessted til: Mikael Mølgaard, mm@fysio.dk

Der er deadline for at stille op til posten 23. januar 2019, og der skal være valgt en observatør 4. februar.

Som observatør skal du forvente at deltage i 7-8 hovedbestyrelsesmøder om året, samt i repræsentantskabsmødet, der finder sted hvert andet år, og i årsmødet for de studerende.

Som observatør i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet modtager du et honorar på omkring 24.500 kroner om året.

Læs mere om valg til observatørposten

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar